Sitemenu

maandag 25 mei 2020
content-main-left

NVM 2019 Verbeterd Roodbont ras

content-main-right
 • Nnarjan vd Jacobushoeve (v. Atjan), 1a stierkalveren
  Nnarjan vd Jacobushoeve (v. Atjan), 1a stierkalveren
 • Clayton van Vredenburg (v.Aalt), 1 stierkalveren
  Clayton van Vredenburg (v.Aalt), 1 stierkalveren
 • De Zuivelzicht Jarko 2 (v. Milan), 1a stierkalveren
  De Zuivelzicht Jarko 2 (v. Milan), 1a stierkalveren
 • AP vd Oude Smitse (v. Leyenhorst 149), 1a jonge stieren
  AP vd Oude Smitse (v. Leyenhorst 149), 1a jonge stieren
 • Arnold van Vredenburgh (v. Stephan), 1a stieren
  Arnold van Vredenburgh (v. Stephan), 1a stieren
 • Gonbertha X vd Jacobushoeve (v. Norbert), 1a vaarskalveren
  Gonbertha X vd Jacobushoeve (v. Norbert), 1a vaarskalveren
 • Elsa (v. Tobjob Az), 1a vaarskalveren
  Elsa (v. Tobjob Az), 1a vaarskalveren
 • Celine van Vredenburg (v. Zolan V.), 1a vaarskalveren
  Celine van Vredenburg (v. Zolan V.), 1a vaarskalveren
 • Patricia 2 (v. Dorus), 1a vaarskalveren
  Patricia 2 (v. Dorus), 1a vaarskalveren
 • Ariel (v. Lantinus), 1a jonge vaarzen
  Ariel (v. Lantinus), 1a jonge vaarzen
 • Martine (v. Jasper), 1a jonge vaarzen
  Martine (v. Jasper), 1a jonge vaarzen
 • Harsaterdrecht Gretha 11 (v. Leyenhort 173), 1a vaarzen
  Harsaterdrecht Gretha 11 (v. Leyenhort 173), 1a vaarzen
 • Bertha 23 (v. Vince van Vredenburgh), 1a koeien
  Bertha 23 (v. Vince van Vredenburgh), 1a koeien
 • Van Volenbeek Gonda 11 (v. Gerko van Volenbeek), 1a koeien
  Van Volenbeek Gonda 11 (v. Gerko van Volenbeek), 1a koeien
right