Gezondheid

Bijna 2300 Nederlandse rundveebedrijven meldden blauwtong

Negen procent van de blauwtongmeldingen was afkomstig van zoogkoeienbedrijven
Negen procent van de blauwtongmeldingen was afkomstig van zoogkoeienbedrijven

In totaal hebben 2264 Nederlandse rundveehouders vorig jaar melding gemaakt van klinische verschijnselen van blauwtong. 

Negen procent van de meldingen komt van bedrijven met zoogkoeien, 70 procent is afkomstig van melkvee- of jongveeopfokbedrijven en 18 procent van kleinschalige rundveebedrijven met minder dan 20 dieren. Dat blijkt uit een analyse van GD. 

Oversterfte 4300 runderen

In totaal stierven in de periode van week 36 tot en met week 48 zo’n 4300 runderen meer dan in dezelfde periode in de drie jaar ervoor. Op melkveebedrijven die een blauwtongbesmetting meldden, lag de sterfte van volwassen runderen in het najaar bijna 3,5 keer zo hoog als in de periode 2020-2033. 

Bij zoogkoeien was het beeld minder eenduidig. De sterfte van volwassen dieren was duidelijk verhoogd in het najaar, maar dat gold zowel voor bedrijven in blauwtonggebieden als die daarbuiten. Wél was de sterfte op bedrijven die klinische verschijnselen meldden hoger dan op bedrijven die dat niet deden.