Gezondheid

Blauwtong op 137 bedrijven, ook in Overijssel, Flevoland en Noord-Holland

De werkwijze van de opvolgingen van verdenkingen op blauwtong is aangepast. De eigen veearts mag nu bloedmonsters nemen voor onderzoek
De manier waarop blauwtongverdenkingen worden opgevolgd, is aangepast. De eigen veearts mag nu bloedmonsters nemen voor onderzoek

Het aantal besmette bedrijven met blauwtong is toegenomen naar 137. Blauwtong heerst nu in zes provincies van het land.

Twee weken geleden waren er enkel nog besmettingen in Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland. Vorige week kwamen daar een aantal besmettingen in Noord-Holland en Flevoland bij. Sinds deze week is er ook een besmetting in het oosten van het land, in het Overijsselse Holten.

Aantal besmettingen in westen neemt hard toe

Het aantal besmettingen in de provincies Noord- en Zuid-Holland neemt gestaag toe. De Noord-Hollandse plaats Nederhorst den Berg telt met negen besmettingen het hoogste aantal. Daarop volgt de nabijgelegen plaats Baambrugge met zes besmettingen.

In Zuid-Holland en Utrecht verspreiden de besmettingen zich steeds meer richting het zuiden. Ook vlakbij de grens van Zuid-Holland en Noord-Brabant is een besmetting met blauwtong vastgesteld.

Elk blauw bolletje staat voor een met blauwtong besmet bedrijf, links week 37, rechts week 39. Bron: NVWA
Elk blauw bolletje staat voor een met blauwtong besmet bedrijf, links week 37, rechts week 39 (bron: NVWA)

Werkwijze opvolgingen van verdenkingen aangepast

Het opvolgen van het toenemende aantal verdenkingen van blauwtong kost de NVWA veel tijd. Doordat bekend is waar het virus rondwaart, zorgen niet alle verdenkingen voor nieuwe informatie. Ook is blauwtong volgens de Europese regels geen bestrijdingsplichtige ziekte. Daarom heeft de NVWA de werkwijze van de opvolgingen van verdenkingen aangepast naar een volgens hen effectievere en efficiëntere manier.

Bij een verdenking van een besmetting met blauwtong bij runderen of schapen mag de eigen veearts nu bloedmonsters nemen voor onderzoek. De bloedmonsters meldt hij of zij vervolgens online bij Wageningen Bioveterinary Research aan en stuurt ze hier naar toe. De aanmelding en de uitslagen van de bloedmonsters worden bij de NVWA geregistreerd. De veehouder betaalt zelf de kosten voor het veeartsbezoek en het nemen en inzenden van de monsters. De kosten voor het bloedmonsteronderzoek worden vergoed.

Verdenkingen van blauwtong bij alpaca’s, lama’s, dierentuindieren en commercieel gehouden geiten moeten wel nog steeds direct bij de NVWA worden gemeld.