Gezondheid

Blauwtong waarschijnlijk nog voor winter in heel Nederland

Vervoersbeperkingen zullen de verspreiding van blauwtong niet stoppen. Blokkades van besmette bedrijven worden opgeheven
Vervoersbeperkingen zullen de verspreiding van blauwtong niet stoppen. Blokkades van besmette bedrijven worden opgeheven

De kans is groot dat het blauwtongvirus dat vorige week opdook in Midden Nederland nog voor de winter verspreid zal zijn over heel Nederland. En anders zal dat zeker na de winter gebeuren.

Dit meldt demissionair minister Adema in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij verslag doet van de bevindingen van de deskundigencommissie die de virusuitbraak volgt.

Geen blokkade meer van besmette bedrijven

De deskundigen maken een vergelijking met de uitbraak van blauwtong in de jaren 2006, 2007 en 2008. Toen verspreidde het virus zich met een snelheid van ongeveer 10 tot 15 km per week. ‘Vervoersbeperkingen zullen de verspreiding vertragen maar niet kunnen stoppen’, stellen epidemiologen. Om deze reden heeft de minister besloten om de blokkades van besmette bedrijven op te heffen. Nieuwe besmette bedrijven worden ook niet meer geblokkeerde en er zullen geen andere vervoersbeperkende maatregelen worden getroffen.

Verspreiding lokaal en over lange afstand

Donderdag aan het einde van de dag waren er 44 gevallen van blauwtong bevestigd, daarvan waren er 14 op bedrijven met rundvee. De meeste besmette bedrijven liggen in het gebied waar ook de eerste gevallen werden gevonden. Maar er zijn inmiddels ook infecties gevonden in regio’s rond Hillegom, Wapenveld, Hulshorst, Almere en Zeewolde. Volgens de deskundigen lijkt het erop dat het virus zich op twee manieren verspreid: lokale verspreiding als een olievlek rondom een besmettingshaard en verspreiding over grote afstand naar nieuwe gebieden waar opnieuw lokale verspreiding plaatsvindt.

Besmetting overbrugt winter

Het piekseizoen, waarin de knutten die blauwtong verspreiden actief zijn, loopt nog tot eind oktober, begin november. Maar de deskundigen verwachten dat het virus ook daarna op een laag pitje zal  blijven circuleren. De besmetting zal hierdoor de winter overbruggen.

Type 3 nu officieel bevestigd

Omdat het aantal besmettingen snel oploopt zal de NVWA niet alle besmette bedrijven meer bezoeken. Melden van verdenkingen blijft verplicht,maar het onderzoek in bekende besmette gebieden zal worden uitbesteed aan lokale dierenartsen. Tenslotte meldt de minister dat nu officieel is vastgesteld dat de besmettingen het serotype 3 van het blauwtongvirus betreffen, een serotype waartegen (nog) geen vaccin beschikbaar is.