Gezondheid

Daling antibioticagebruik België zet door

Er is een voorzichtige daling in antibioticaresistentie merkbaar door een fors lagere inzet van antibiotica
Er is een voorzichtige daling in antibioticaresistentie merkbaar door een fors lagere inzet van antibiotica

In tien jaar tijd is het antibioticagebruik in de veehouderijsector in België bijna gehalveerd.

Ten opzichte van 2011 lag de inzet in 2021 44,6 procent lager, zo heeft Amcra, het Kenniscentrum voor antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren in België, berekend.

Vanaf augustus verplicht voor rundveehouders

In 2021 daalde de inzet met 8,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Hoe groot de daling toe te schrijven is aan rundveehouders is lastig te zeggen, zo vertelt Jeroen DeWulf, voorzitter van de raad van bestuur van Amcra. ‘In navolging van de andere sectoren moeten rundveehouders vanaf augustus ook verplicht de inzet van antibiotica registreren. We zijn eerst gestart met het monitoren van de andere sectoren omdat zij de grootverbruikers zijn in antibiotica.’

Minder uierpreparaten

Er valt volgens DeWulf toch al wel iets te melden uit de beschikbare data. ‘We zien dat de verkoop van antibiotica dat ingezet wordt in uierpreparaten daalt. Dat is een gunstige ontwikkeling, omdat het aantal koeien in België stabiel tot zelfs iets gestegen is.’

Bijzonder is daarbij dat de daling komt van middelen tegen uierontsteking, niet van middelen die ingezet worden bij droogzetten. ‘Vorig jaar hebben we richtlijnen opgezet voor selectief droogzetten gelanceerd waarmee je veilig het antibioticagebruik kan reduceren. Maar we hebben het gevoel dat er nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Hier liggen kansen voor de melkveehouderij.’

Minder resistentie

Amcra heeft voor de hele veehouderijsector een doelstelling geformuleerd waarbij in 2024 65 procent minder antibiotica moet worden gebruikt ten opzichte van 2011. Daarvan is inmiddels 44 procent gerealiseerd. ‘We hebben nog drie jaar, er liggen nog uitdagingen’, zo stelt DeWulf. ‘We zien wel dat de reductie van antibiotica werkt: in de afgelopen zeven jaar is er een dalende trend zichtbaar in de antibioticaresistentie voor E-Coli. Het gaat langzaam, maar je ziet zeker effect en dat werkt motiverend om verder te werken aan de doelstellingen.’