Gezondheid

DGZ ziet leptospirose vaker als abortusverwekker

In de provincie West-Vlaanderen circuleert leptospirose het meest
In de provincie West-Vlaanderen circuleert leptospirose het meest

Leptospirose veroorzaakte in Vlaanderen in de periode oktober 2021 tot half juli 2022 meer dan een vijfde van de abortussen met milde geelzucht. Die conclusie trekt DGZ.

De Vlaamse diergezondheidsorganisatie startte in het najaar van 2021 een onderzoek naar leptospirose als abortusverwekker na een stijging van het aantal abortussen met geelzucht, zowel in Wallonië als in Vlaanderen.

22 procent positief

DGZ ontving in deze ruim 9 maanden 32 foetussen die geelverkleuring van de slijmvliezen, het vetweefsel en/of de lever vertoonden. Zeven daarvan (22 procent) testten positief op leptospira, de bacterie die leptospirose veroorzaakt.

West-Vlaanderen sterkst vertegenwoordigd

De provincie West-Vlaanderen was met 16 gevallen van abortus, waarvan er vier positief testen op leptospira, het sterkst vertegenwoordigd. Ook in een Veepeiler-onderzoek in 2018 naar de aanwezigheid van antistoffen voor leptospirose in tankmelk kwam West-Vlaanderen naar voren als de provincie waar leptospirose het meest circuleert. Bij 11,9 procent van de West-Vlaamse bedrijven werden destijds antistoffen gevonden, tegen maximaal zes procent in andere Vlaamse provincies. DGZ heeft geen verklaring voor het relatief vaak voorkomen van leptospirose in West-Vlaanderen.

Het zwaartepunt van de abortussen met geelzucht lag met 22 stuks duidelijk in het najaar. DGZ detecteerde ook alleen in die laatste maanden van 2021 Leptospira.

Toename in Nederland

In Nederland constateert GD sinds 2020 ook een duidelijke toename van besmettingen met leptospirose. Import van buitenlandse runderen is daarvan vaak de oorzaak. In Nederland is de status leptospirose-vrij verplicht voor melkveebedrijven.