Gezondheid

Europese verkoop van antibiotica halveerde bijna in twaalf jaar

In Nederland nam de verkoop van antibiotica tussen 2010 en 2021 af met 67 procent, de grootste daling binnen Europa.
In Nederland nam de verkoop van antibiotica tussen 2010 en 2021 af met 67 procent, de grootste daling binnen Europa

Het verbruik van antibiotica in Europa is tussen 2010 en 2022 met bijna 47 procent gedaald. Met een afname van 67 procent realiseerden Nederlandse veehouders de grootste daling.

Dit komt naar voren uit een publicatie van de European Medicines Agency (EMA) dat de jaarlijkse verkoop van antibiotica analyseerde voor 31 Europese landen.

In relatie tot omvang veestapel

Naast alle EU-landen betreft de rapportage onder andere Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. De EMA vergeleek het antibioticumverbruik per land op basis van de verkochte milligrammen actieve stof in relatie tot de omvang van de veestapel in dat land. Hierbij gaat het om het totale aantal landbouwhuisdieren, dat wil zeggen inclusief kippen, varkens, paarden en kweekvis. Het antibioticumverbruik is uitgedrukt in het kengetal mg/PCU.

Daling in België gemiddeld

De verkoop van antibiotica in Europa daalde in twaalf jaar tijd met bijna 47 procent. De grootste daling werd gerealiseerd in Nederland, waar in 2021 ten opzichte van 2010 circa 67 procent minder antibiotica werden verkocht.

Ook in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk nam het verbruik van antibiotica met meer dan 60 procent af. De daling in België lag met 47 procent op het Europees gemiddelde. Wel daalde het antibioticumgebruik in de Belgische veehouderij de laatste jaren relatief snel.

Nederlands verbruik ruim ondergemiddeld

In 2021 lag de verkoop van antibiotica in de 31 landen op gemiddeld 84,4 mg/PCU. Het verbruik in Nederland lag daar met 47,6 mg/PCU ruim onder. Ook landen als Frankrijk (51,7) en Duitsland (73,2) scoren benedengemiddeld.

Laag was het verbruik in Denemarken (33,4), Verenigd Koninkrijk (28,3), Finland (17,0) Zweden (10,9), IJsland (3,6) en Noorwegen (2,5). In België was de verkoop van antibiotica in 2021 ruim 95 mg/PCU. Hoog was het verbruik in Zuid-Europese landen als Italië (173) en Spanje (157), maar ook in Polen (175).

Op koers voor doelstelling 2030

De Europese Farm-to-Fork-strategie zet in op halvering van het antibioticumverbruik in 2030 ten opzichte van 2018. In de EU-27 werd met een daling van ruim 18 procent ongeveer een derde van deze doelstelling in vier jaar tijd al gerealiseerd. Ook Nederland (–17%) en België (–18%) liggen op koers om deze Europese ambities waar te maken.

De volledige (Engelstalige) rapportage van de EMA is te downloaden van de site van LTO Nederland.