Gezondheid

GD: ibr-uitbraak in Noord-Nederland onder controle

Onder meer door de inzet van vaccinaties lijkt de ibr-uitbraak in Noord Nederland tot stilstand gebracht.
Onder meer door de inzet van vaccinaties lijkt de ibr-uitbraak in Noord-Nederland tot stilstand gebracht

In de maand februari zijn er geen tankmelkomslagen op ibr-vrije bedrijven meer gevonden in het gebied in Noord-Nederland waar in de weken daarvoor acht ibr-vrije bedrijven te maken kregen met een besmetting.

Daarmee lijkt de uitbraak in dit gebied tot stilstand gebracht dankzij de inzet van vaccinatie en aanscherping van hygiëneprotocollen, meldt ibr-specialist Frederik Waldeck van GD.

Geen relatie met andere besmettingen

Verspreid over Nederland raakten nog wel enkele andere ibr-vrije bedrijven besmet. Maar voor zover bij GD bekend, hebben deze besmettingen geen relatie met de uitbraken in Noord-Nederland. ‘Dat af een toe een bedrijf de ibr-vrijstatus verliest, hoort er helaas bij zolang het ibr-virus nog in Nederland aanwezig is’, legt Waldeck uit.

Snelle detectie verkleint verspreidingskans

Waldeck hoopt dat door de hernieuwde aandacht voor ibr de naleving van hygiënemaatregelen, zoals gebruik van schone bedrijfskleding en materialen, blijvend wordt aangescherpt. Hij roept collega-dierenartsen ook op om bij verdachte verschijnselen direct neusswabs te nemen en voor onderzoek in te sturen naar GD. ‘Snelle detectie van een besmetting verkleint de kans op verspreiding van het virus’, aldus de GD-dierenarts.