Gezondheid

Ook Europese stammen vogelgriep kunnen luchtwegen van koeien infecteren

De resultaten van het onderzoek van WBVR onderstrepen de noodzaak om vogelgriep ook bij herkauwers intensief te blijven monitoren
De resultaten van het onderzoek van WBVR onderstrepen de noodzaak om vogelgriep ook bij herkauwers intensief te blijven monitoren

Europese stammen van het vogelgriepvirus kunnen zich vermeerderen in cellen van het luchtwegslijmvlies van runderen. Maar deze vermeerdering verloopt niet erg efficiënt. 

Deze conclusie trekt promotieonderzoeker Luca Bordes van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) op basis van laboratoriumonderzoek. De resultaten van zijn onderzoek onderstrepen volgens hem de noodzaak om vogelgriep ook bij herkauwers intensief te blijven monitoren.

Naar aanleiding van uitbraken in VS

Het onderzoek werd in opdracht van het Nederlandse ministerie van LNV uitgevoerd naar aanleiding van de uitbraken van vogelgriep bij geiten en runderen in de Verenigde Staten. Om de gevoeligheid van cellen van luchtwegslijmvlies voor vogelgriep te testen, maakte de onderzoeker gebruik van cellen uit het longweefsel van koeien. Deze werden in het laboratorium geïnfecteerd met drie verschillende isolaten afkomstig van pluimvee en een vos als gastheer.

Snelle toename na infectie

Bij alle drie de virusisolaten zagen de onderzoekers in de eerste 24 uur na infectie een snelle toename van de hoeveelheid virus, zonder substantiële schade aan de geïnfecteerde cellen. Drie dagen na infectie konden nog steeds geïnfecteerde slijmvliescellen worden aangetoond. Maar na verloop van tijd daalde de hoeveelheid virus snel. Dit wijst er volgens de onderzoekers op dat de vermeerdering van het virus niet erg efficiënt was. 

Monitoring blijft noodzakelijk

Ondanks intensieve controles is het vogelgriepvirus tot nu toe in Europa nog niet gedetecteerd bij melkvee. Maar de resultaten van het experiment van WBVR wijzen er volgens de onderzoekers wel op dat ook de Europese varianten van het virus de luchtwegen van koeien kunnen infecteren. Dit onderstreept volgens hen de noodzaak om de aanwezigheid van vogelgriep bij herkauwers te blijven monitoren. Bordes stelt echter dat op basis van zijn onderzoek niet is te zeggen hoe waarschijnlijk het is dat in Europa herkauwers besmet raken of vogelgriep op elkaar overdragen.