Gezondheid

Ruim 5700 Nederlandse runderen dood door blauwtong

De mortaliteit van deze blauwtongbesmetting is ongeveer zes keer hoger dan van de uitbraak in de jaren 2006 tot en met 2008.
De mortaliteit van deze blauwtongbesmetting is ongeveer zes keer hoger dan van de uitbraak in de jaren 2006 tot en met 2008.

De uitbraak van blauwtong heeft aan ruim 5500 runderen in Nederland het leven gekost. Op besmette bedrijven gaat ongeveer 1,2 procent van de dieren dood.

Dit schat Reinard Everts, dierenarts en directeur van de Nederlandse schapen- en geitenfokkersorganisatie (NSFO), op basis van cijfers van RVO.

Oversterfte ten opzichte van 2022

Everts vroeg bij RVO sterftecijfers van rundvee op over de weken 36 tot en met 45 en vergeleek deze met de sterftecijfers over dezelfde weken in 2022. Zo berekende hij hoeveel runderen er dit jaar meer zijn gestorven dan vorig jaar, de zogenaamde oversterfte. De dierenarts acht het zeer waarschijnlijk dat deze oversterfte het gevolg is van blauwtong. 

Ruim 5700 runderen extra dood

In week 36, de week dat de eerste blauwtongbesmetting aan het licht kwam, gingen meer runderen dood dan normaal. Everts wijt dit echter aan de hoge temperaturen in die week. In de weken 37 en 38 was er nauwelijks oversterfte, in de weken daarna wel. De totale oversterfte in de weken 39 tot en met 45 bedroeg 5.758 runderen, dat wil zeggen een 20 procent hoger sterftepercentage dan in 2022. 

Mortaliteit bij runderen 1,2 procent

Everts neemt aan dat het percentage besmette bedrijven in de rundveehouderij gelijk is aan het percentage besmette bedrijven in de schapenhouderij, namelijk 1 op de 8. Dat zou betekenen dat op een totaal van 3,8 miljoen Nederlandse runderen er circa 475.000 op besmette bedrijven stonden. Daarvan zijn er ruim 5500 doodgegaan, dat wil zeggen circa 1,2 procent. De zogenaamde mortaliteit van deze blauwtonguitbraak is daarmee ongeveer zes keer hoger dan die van de uitbraak in 2006 tot 2008. Toen ging rond de 0,2 procent van de dieren op besmette bedrijven dood.

Mortaliteit bij schapen 37 procent

Everts maakte op basis van de cijfers van RVO ook een nieuwe berekening van de oversterfte bij schapen. In de periode van 4 september tot en met 12 november stierven dit jaar 46.290 schapen meer dan in de dezelfde periode in 2022. Eerder berekende dierenarts dat ongeveer 1 op de 8 Nederlandse schapenbedrijven te maken heeft gekregen met een blauwtongbesmetting. Op een totaal van 990.000 schapen in Nederland betekent dit dat er bijna 125.000 schapen op besmette bedrijven liepen. Daarvan zijn er 46.290 gestorven, dat wil zeggen dat naar schatting circa 37 procent van de schapen op besmette bedrijven aan blauwtong dood is gegaan.