Gezondheid

Snelle detectie longproblemen cruciaal

Stan Jourquin
Elk kalf zal in zijn eerste levensfase meerdere longinfecties doormaken aldus Jourquin

In de vleesveehouderij is er nood aan meer aandacht voor de longen van de jonge dieren. Dat geven zowel  Geert Hoflack als Stan Jourquin aan in het hoofdverhaal van komende editie van VeeteeltVlees. Jourquin gaf recent ook toelichting op een studiedag van Starmilk.

Dierenarts Stan Jourquin is verbonden aan het project PneumoNee, een project dat zich richt op een snelle detectie van longproblemen bij rundvee. Jourquin gaf tijdens een studiedag van Starmilk een toelichting op dit onderzoek en het belang van tijdige detectie van longproblemen.

Juiste diagnose met snelscan longecho

‘Elk kalf zal in zijn eerste levensfase meerdere infecties doormaken’, was Jourquin duidelijk. Gevolgen van dergelijke infecties kunnen gaan van een simpele verkoudheid tot een levensbedreigende bacteriële pneumonie. ‘In tot wel 70 procent van de gevallen gaat het daarbij om subklinische pneumonie, en zijn er dus weinig of geen klinische tekenen van ziekte waar te nemen.
Jourquin wijst voor een snelle en accurate detectie naar de snelscan longechografie. ‘Met een longecho – hetzelfde toestel waarmee drachtscans worden gemaakt – en wat alcohol op de borstwand als geleider kan een dierenarts vrij snel longscans maken’, geeft hij aan in VeeteeltVlees. ‘Samen met de bijhorende beslissingsboom kan een dierenarts zo snel longontstekingen waarnemen en de beste behandeling opstarten.

Lees er meer over in het juni-nummer van VeeteeltVlees.