Gezondheid

Zorgen over laag percentage afweerstoffen tegen blauwtong

Klauwproblemen kwamen veel voor op melkveebedrijven met blauwtong
Klauwproblemen kwamen veel voor op melkveebedrijven met blauwtong

Het percentage dieren in de Nederlandse veestapel met antistoffen tegen het blauwtongvirus type 3 is ‘relatief laag’.

Dat duidt erop dat een groot deel van de dieren de infectie met het blauwtongvirus niet heeft doorgemaakt en onbeschermd is bij een eventueel nieuwe besmetting met het virus in 2024. Dat is een van de conclusies van GD.

Weinig sterfte bij melkveebedrijven

GD volgde afgelopen jaar dertien weken lang vijf melkveebedrijven, vijf schapenbedrijven en drie geitenbedrijven waar een besmetting met het blauwtongvirus was vastgesteld. GD legde de klinische symptomen vast en onderzocht onder meer serummonsters op virus- en antistoffen.

GD zag tussen de bedrijven grote verschillen in de hoeveelheid ziektesymptomen. Aan het begin van de dertien weken had 16 procent van de onderzochte runderen antistoffen, aan het eind was dat, afhankelijk van het bedrijf, maximaal 55 procent. Bij de schapen lag dat in de eerste week op 12 procent en dat percentage lag 13 weken later zelfs lager. De reden daarvoor was dat de meeste besmette schapen stierven in die periode: bijna 75 procent van de besmette schapen stierf. Het sterftepercentage bij runderen was laag. Op de vijf bedrijven stierf uiteindelijk één dier. 

Kreupel en rode ogen

In het onderzoek op de vijf melkveebedrijven werd melding gemaakt van 214 zieke dieren. Aan het eind van de periode werd 91,6 procent van deze dieren als volledig hersteld gerapporteerd. Runderen vertoonden andere verschijnselen dan schapen: bij runderen werd sloomheid nooit genoemd en werden, in tegenstelling tot bij schapen, minder vaak beschadigingen aan de bek, speekselen en zwellingen aan de kop waargenomen. Daarentegen werden er wel meer kreupelheden gemeld en opvallend vaak rode ogen. De melkproductiedaling verschilde in hoge mate, zowel tussen de bedrijven als tussen de besmette dieren. Afwijkende geboortes werden niet gemeld, maar die zouden ook na de observatieperiode nog wel kunnen plaatsvinden, aldus de onderzoekers. 

Onbeschermd bij nieuwe uitbraak

In de conclusie waarschuwen de onderzoekers voor de gevolgen van het lage percentage antistoffen dat zij aantroffen op de onderzochte bedrijven. Dieren zonder voldoende antistoffen zijn onbeschermd tegen een nieuwe mogelijke uitbraak. 

Klik hier om het rapport te lezen.