Gras

Begin februari beste moment voor eerste kunstmestgift

Volgens Groeikracht moeten veehouders van het idee af dat er eerst drijfmest op het land moet en dan pas kunstmest
Volgens Groeikracht moeten veehouders van het idee af dat er eerst drijfmest op het land moet en dan pas kunstmest

Kijk niet naar de kalender, maar strooi de eerste kunstmest op grasland zodra de T-som de 180 graden heeft bereikt en de bodem berijden toestaat.

Dit adviseert ruwvoerexpert Mark de Beer op basis van onderzoek van adviesbureau Groeikracht. Op basis van de huidige weersvoorspellingen wordt deze T-som op de meeste plaatsen in Nederland en Vlaanderen al in de eerste dagen van februari bereikt.

Vroege stikstof gloeit bodem voor

‘We zijn met elkaar nog veel te bang om op grasland vroeg te starten met bemesten’, stelt De Beer. ‘Een vroege stikstofgift zorgt ervoor dat het bodemleven wordt geactiveerd. En dat is nodig om de grasgroei op gang te brengen. De eerste stikstofgift zorgt er als het ware voor dat de bodem voorgloeit’, stelt hij. De theorie dat vroeg kunstmest strooien het risico vergroot op stikstofverliezen door uitspoeling, wordt volgens De Beer weerlegd met resultaten van proeven in het afgelopen jaar.

De T-som van 180 graden wordt naar verwachting in de eerste week van februari bereikt (bron: Groeikracht)
De T-som van 180 graden wordt naar verwachting in de eerste week van februari bereikt (bron: Groeikracht)

Hoogste eiwitopbrengst bij vroeg bemesten

Groeikracht onderzocht in 2022 op 75 proefveldjes op 7 locaties het effect van het moment van de eerste kunstmestgift op de eiwitopbrengst van de eerste snede. ‘Februari 2022 was erg nat, maart 2022 juist extreem droog’, haalt hij in herinnering. ‘Toch werd de hoogste eiwitopbrengst gerealiseerd op de veldjes die rond 18 februari al de eerste kunstmest kregen. Deze brachten tot wel 30 procent meer op dan de veldjes die pas in april voor het eerste werden bemest.’

Ook stikstofbenutting beter

Eenzelfde verband zag hij voor de stikstofbenutting. Ook die was het hoogst op de vroeg bemeste veldjes. ‘Dit sluit aan bij cijfers van het langjarig gemiddelde. Die laten zien dat de hoogste stikstofbenutting wordt gerealiseerd als de eerste kunstmestgift wordt gegeven bij een T-som tussen de 180 en 350 graden. De ruwvoerexpert adviseert veehouders die vroeg starten met kunstmest strooien wel om de stikstofgift voor de eerste snede te splitsen; de eerste kunstmest bij een T-som van 180 tot 200, daarna zodra de draagkracht het toelaat een drijfmestgift en dan rond 1 april nog een keer een kunstmestgift. ‘Een gedeelde stikstofgift valt nooit tegen maar kan wel veel voordeel geven’, stelt hij,

Eerst kunstmest dan drijfmest

Veehouders moeten volgens De Beer af van het vastgeroeste idee af dat er op grasland eerst drijfmest moet worden uitgereden en dan pas kunstmest. ‘De mestwetgeving staat het strooien van kunstmest toe vanaf 1 februari en het uitrijden van drijfmest pas vanaf 16 februari. ‘Maak daar gebruik van’, adviseert hij veehouders. ‘Je kunt eerder met de kunstmeststrooier het land op dan met de sleepslangbemester of mesttank. En als de grasgroei op gang komt, vindt er ook verdamping plaats en dat zorgt ervoor dat de ondergrond sneller opdroogt.’

Laat bemesten is risico op groeivertraging

Veehouders die met de eerste bemesting wachten tot maart nemen volgens De Beer het risico op een flinke groeivertraging. ‘De maanden maart en vooral april zijn de laatste jaren vaak droog wat betekent dat er in de bodem niks gebeurt, tenzij je het bodemleven al hebt geactiveerd met een vroege kunstmestgift’, legt hij uit.