Gras

‘Bemest nu alleen bij voldoende vocht’

Zolang er hergroei plaatsvindt, is er nog voldoende vocht en is het zinvol om kunstmest te strooien
Zolang er hergroei plaatsvindt, is er nog voldoende vocht en is het zinvol om kunstmest te strooien

‘Bemest alleen als gras ook echt iets met de voedingsstoffen kan. Dat wil zeggen: als je kunt beregenen of als er nog voldoende bodemvocht aanwezig is voor groei.’

Dit advies geeft Theo Courtz, melkveespecialist bij meststoffenfabrikant Yara, met het oog op de huidige droogte.

Ook zuinig zijn op drijfmest

Met de eerste snede onder het plastic staan veel veehouders voor de afweging om wel of niet te gaan bemesten. ‘Kunstmest is te duur om te verspillen. En met het oog op de onzekerheid over de derogatie is het ook zaak om zuinig te zijn op de bemestingsruimte die je hebt met drijfmest. Daarbij loop je bij zodebemesten onder de huidige omstandigheden ook nog het risico op beschadigen en verbranden van de zode’, schetst Courtz het dilemma.

Strooien bij hergroei

Of bemesten op dit moment wel of niet zinvol is hangt volgens de bemestingsexpert af van een aantal factoren. Veehouders die kunnen beregenen doen er volgens hem sowieso goed aan om dit te combineren met een drijf- en kunstmestgift. Maar waar dit niet kan hangt het bemestingsadvies sterk af van het vochtgehalte in de bodem. ‘Als je ziet dat de hergroei op gang komt, is er nog voldoende bodemvocht aanwezig. Dan heeft het zeker zin om kunstmest te strooien. De groeiende grasplant heeft voedingsstoffen nodig en een licht buitje of twee nachten met dauw zijn voldoende om deze bij de wortels te brengen’, legt Courtz uit. ‘Maar als de bodem echt uitgedroogd is, heeft bemesten op dit moment geen zin.’

Niks mis met uitstellen

‘Veehouders die bemesting nu uitstellen, doen niets verkeerd’, stelt Courtz. ‘Je bent nog niet te laat als je pas gaat bemesten, nadat er regen is gevallen’, legt hij uit. Nu bemesten met het idee dat het er dan maar vast op ligt, raadt de bemestingsspecialist sterk af. ‘Als er dan een flinke bui valt, loop je een groot risico dat meststoffen afspoelen en verloren gaan. Daarvoor zijn zowel kunstmest als drijfmest nu veel te kostbaar.’