Gras

Beregend gras heeft nog altijd groeivoorsprong

Beregend gras heeft na de regenbuien nog altijd een groeivoorsprong
Beregend gras heeft na de regenbuien nog altijd een groeivoorsprong

Grasland dat in de afgelopen droge periode beregend is, heeft nog altijd een groeivoorsprong van 15 kg droge stof per hectare per dag ten opzichte van niet beregend grasland. Dat blijkt uit metingen van grasgroeicijfers door het Vlaamse LandbouwCentrum voor Voedergewassen (LCV).

Door de regenval van de afgelopen twee weken ligt de gemiddelde grasgroei op de proefpercelen in de Antwerpse Kempen op 36 kg droge stof per hectare per dag. De verschillen tussen de percelen zijn volgens LCV wel fors; sommige percelen herstellen maar moeizaam van de opgelopen schade door de droogte.

Half oktober maaisnede

Op percelen waar inmiddels 1000 kg droge stof per hectare aan gras staat, groeit momenteel 250 kg droge stof per week stelt LCV. Dat zou betekenen dat er half oktober voldoende gras staat voor een lichte maaisnede. LCV adviseert om bij het inkuilen daarvan de veldperiode te beperken omdat de langere nachten meer verlies aan voederwaarden betekenen.