Gras

Biologische graskuilen dit jaar beter dan vorig jaar

Het gras in de biologische graskuilen van 2022 is jonger gemaaid en daardoor beter verteerbaar.
Het gras in de biologische graskuilen van 2022 is jonger gemaaid en daardoor beter verteerbaar.

De voederwaarde van biologische graskuilen die gemaakt zijn in 2022, is hoger dan die van de graskuilen van 2021.

Dit concludeert Agrifirm op basis van de analyses van 170 kuilen.

Gemaaid in jonger stadium

De gemiddelde voederwaarde van deze kuilen was 875 vem. In 2021 was de gemiddelde voederwaarde nog 832 vem. Volgens Leo Tjoonk, teamleider ruwvoer bij Agrifirm, is dit te verklaren doordat het gewas in een jonger stadium is gemaaid waardoor de verteerbaarheid hoger is. Zo lag de gemiddelde verteringscoëfficiënt van de organische stof dit jaar op 75,2 procent, waar dat vorig jaar nog 72,6 procent was. Met een waarde van 23 lag de ADL in de kuilen van dit jaar bovendien drie punten lager dan die in de kuilen van vorig jaar. Ook dit duidt erop dat het gras in een jonger stadium is gemaaid, waardoor het minder is verhout.

Veel darmverteerbaar eiwit

Het ruweiwitgehalte in de biologische graskuilen was, ondanks het jongere maaistadium, met 144 g per kg ds dit jaar niet hoger dan vorig jaar. Wel was de hoeveelheid dve met 74 g per kg ds circa 4 g per kg ds hoger dan in 2021. Volgens Tjoonk houdt dit verband met de hoge verteerbaarheid. Ook was het suikergehalte met 114 g per kg ds dit jaar een stuk hoger. Hierdoor wordt er in de pens veel microbieel (darmverteerbaar eiwit) gevormd. De oeb van de kuilen was dan ook slechts 12.