Gras

Drijfmest zorgt voor fors minder uitspoeling dan KAS

De inzet van drijfmest in plaats van KAS is gunstiger voor het uitspoelen van nitraat
De inzet van drijfmest in plaats van KAS is gunstiger voor het uitspoelen van nitraat

Het inzetten van rundveedrijfmest in plaats van de stikstofkunstmest KAS zorgt ervoor dat er veel minder nitraat uitspoelt. Dat blijkt uit een tweejarige veldproef van Wageningen Livestock Research en Onderzoekscentrum B-Ware.

Tot driekwart minder uitspoeling

In de proef werd zestig procent van de jaargift aan KAS vervangen door rundveedrijfmest op uitspoelingsgevoelige zandgrond. Bij een drijfmestgift die twee keer de EU-norm betrof, leidde het tot 35 tot 40 procent minder uitspoeling. Bij een vergelijking tussen een volledige KAS-gift en een volledige drijfmestgift lag de uitspoeling bij drijfmest 57 tot zelfs 74 procent lager, zo melden de onderzoekers.

Hoger aandeel mest, minder uitspoeling

De uitkomsten zijn relevant, omdat melkveehouders de komende drie jaar het gebruik van dierlijke mest op grasland moeten afbouwen. Hierdoor zou de nitraatuitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater moeten afnemen. ‘Maar dat kan voor grasland andersom uitpakken’, zegt onderzoeker Herman de Boer van Wageningen Livestock Research. ‘Blijvend grasland heeft al een relatief lage uitspoeling. Als het aandeel drijfmest in de bemesting hoger is, blijkt de uitspoeling nog lager. Afbouw van het huidige aandeel drijfmest, en aanvulling van het verschil met minerale meststoffen, zal op grasland de nitraatuitspoeling niet verlagen, maar verhogen.’

Meer uitspoeling na droog seizoen

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat het verschil in uitspoeling tussen drijfmest en kunstmest KAS groter is na een droog dan na een ‘nat’ groeiseizoen en dat nitraat ook in het groeiseizoen naar grotere diepte kan spoelen.

Het onderzoek was onderdeel van een groter onderzoek naar de werking van zeoliet, dat werd gefinancierd door het Mesdag Zuivelfonds, LTO Noord, de PPS Ruwvoer en Bodem, provincie Limburg en Waterleiding Maatschappij Limburg.