Gras

Koeien wennen snel aan draadloos weiden

De onderzoekers vonden nauwelijks verschillen in gedragspatronen tussen dieren die werden gehouden binnen een virtuele afrastering of binnen een perceel met gewoon schrikdraad
De onderzoekers vonden nauwelijks verschillen in gedragspatronen tussen dieren die werden gehouden binnen een virtuele afrastering of binnen een perceel met gewoon schrikdraad

Rundvee dat weidt in een perceel dat draadloos is afgerasterd went hier snel aan en gedraagt zich precies hetzelfde als rundvee dat weidt achter (stroom)draad. Ook de mate waarin dieren stress ervaren is bij beide afrasteringssystemen gelijk. 

Dit komt naar voren uit internationaal literatuuronderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen Livestock Research en het Louis Bolk Instituut.

Geen verschillen in stress

De onderzoekers vonden in de uitkomsten van eerder uitgevoerde experimenten dat er nauwelijks verschillen waren in gedragspatronen tussen dieren die werden gehouden binnen een virtuele afrastering of binnen een perceel met gewoon schrikdraad. Ook de hartslag en hoeveelheid cortisol in melk en mest (een maat voor de stress die dieren ervaren) was in beide afrasteringssystemen gelijk.

Binnen enkele dagen gewend

De meeste dieren blijken binnen één of enkele dagen gewend te zijn aan de virtuele afrastering en vermijden al na enkele dagen elektrische schokken. Een klein aantal heeft meer moeite om met het systeem te leren omgaan of neemt eventuele schokken voor lief.

Afrasteren op afstand

Bij virtueel afrasteren worden dieren uitgerust met een halsband met transponder. Deze heeft een gps-functie en kan geluids- of trilsignalen overbrengen. Een veehouder kan via een app op afstand denkbeeldige draadjes zetten om een perceel af te bakenen. Als dieren over het virtuele draadje stappen krijgen ze eerst een waarschuwing en als ze doorlopen uiteindelijk een lichte schok.