Gras

Latere voorjaarskuilen zijn van mindere kwaliteit

Voorjaarskuilen van voor 31 mei scoren beter op eiwitwaardes dan de latere voorjaarskuilen
Voorjaarskuilen van voor 31 mei scoren beter op eiwitwaardes dan de latere voorjaarskuilen

Waar de eerste duizend voorjaarskuiluitslagen een uitzonderlijk hoge verteerbaarheid en hoog suikergehalte lieten zien, tonen de kuilen uit juni andere voedingswaarden.

Dat blijkt uit de analyses van Eurofins. Door de warmte en droogte in juni is vooral het ruweiwitgehalte van de latere voorjaarskuilen minder. Waar de vroege kuilen 166 ruw eiwit bevatten, zakt dit in de latere kuilen naar 153 (zie tabel hieronder). Dat is richting de ondergrens van 15% RE-totaal in het ruwvoer, geeft Eurofins aan. Dit percentage wordt gezien als de marge om koeien gezond te houden.

Suiker werd geen eiwit

Kijkend naar de VEM-waarde valt het verschil mee, met 965 voor de vroeg gemaaide kuilen en 955 voor de latere kuilen. De reden dat dit meevalt is vooral dankzij het suikergehalte. Dit steeg van 95 naar 113 tussen de vroege en latere maaidata. Normaliter wordt dit suiker omgezet in eiwit, maar dat lukte het gras vanwege de hoge temperatuur en het gebrek aan vocht niet, zo verklaart Eurofins.

Verteerbaarheid valt mee

Het hoge suikergehalte heeft dus de plaats van eiwit in het gras ingevuld. Dat gaat ten koste van het ruweiwitgehalte, maar betekent dat de verteerbaarheid nog niet hard is gedaald. De NDF-waardes zijn bij de latere kuilen met 460 wel iets hoger dan de 447 die in het begin van het voorjaar werd gemeten.

Tabel: voederwaarden van voorjaarskuilen 2023 (bron: Eurofins)
Tabel: voederwaarden van voorjaarskuilen 2023 (bron: Eurofins)

Prima eerste snede, of in de problemen

Bob Fabri, product manager ruwvoer bij Eurofins, concludeert uit de analyse dat een deel van de melkveehouders een prachtige eerste snede heeft kunnen binnenhalen. ‘De rest wacht echter een lastig jaar. Veel van de melkveehouders zijn al, of komen op korte termijn, in de problemen met hun ruwvoervoorraad. De verwachting is dat het najaar nog wel wat rijke kuilen kan opleveren, mits er voldoende regen is’, aldus Fabri.

Om uit de najaarskuilen nog een goede voederwaarde te halen, adviseert Fabri om aan het eind van de zomer de velden schoon te maaien. ‘Zo kan het gras straks mooi opkomen en kunnen melkveehouders toch nog wat 'power gras' binnen halen.’