Gras

Prijs voorjaarsgras in 20 jaar tijd ruim verdubbeld

De vergoeding voor ganzenschade aan de eerste snede bedraagt 34 cent per kg droge stof
De vergoeding voor ganzenschade aan de eerste snede bedraagt 34 cent per kg droge stof

De prijs voor gangbaar voorjaarsgras is volgens de gezamenlijke provincies dit jaar vastgesteld op 34 cent per kg droge stof. In 2003 lag deze prijs nog op 14 cent, zo schrijft de website BIJ12.

De prijzen worden jaarlijks vastgesteld om de prijzen voor faunaschade aan gras te berekenen. De prijs voor biologisch gras van de eerste snede ligt met 65 cent per kg droge stof fors hoger. Die prijs verdriedubbelde sinds 2006 toen voor het eerst de prijs werd vastgesteld op 22 cent.

Vergoeding ganzenschade

De drogestof prijzen worden in opdracht van BIJ12 opgesteld door Wageningen UR Livestock aan de hand van marktwaarde en vervangend vervoer. Veehouders die schade aan hun graspercelen ondervinden door bijvoorbeeld ganzen die de eerste snede opvreten, kunnen schadevergoeding aanvragen volgens de prijzen van BIJ12.

Hoge maisprijzen

De prijs van gras van de eerste snede steeg 3 cent voor gangbaar gras en 8 cent voor biologisch gras ten opzichte van vorig jaar. Een belangrijke oorzaak is dat de maisprijzen fors hoger zijn dan vergelijkende krachtvoerprijzen. 

Anders dan bij de gangbare bedrijfsvoering worden ruwvoedertekorten in de biologische (rund)veehouderij doorgaans niet gecompenseerd met (biologische) snijmaïs. Daarom wordt voor de bepaling van de (biologische) drogestofprijs alleen gekeken naar de krachtvoerprijzen.

Klik hier om de prijsontwikkelingen van gras te bekijken.