Gras

Suikerrijke kuilen tonen extreme gasvorming

De gasophoping die veel verse kuilen nu laten zien, zal binnen een tot twee weken vanzelf weer verdwijnen
De gasophoping die veel verse kuilen nu laten zien, zal binnen een tot twee weken vanzelf weer verdwijnen

Veel vers gemaakte kuilen laten op dit moment extreme gasvorming zien. Dit meldt Tom Niehof, internationaal productmanager voedergewassen bij Barenbrug.

Compliment voor inkuilmanagement

Hij krijgt de laatste dagen veel vragen van veehouders die het plastic van recent gemaakte kuilen zien opbollen. 'Het goede nieuws is dat het gas voor de kwaliteit van de kuil geen kwaad kan en vanzelf weer verdwijnt. En het andere goede nieuws is dat veehouders gasvorming mogen beschouwen als een compliment voor hun inkuilmanagement', stelt Niehof.

Hoge suikergehaltes oorzaak

Het gas ontstaat volgens Niehof nadat de nog aanwezige zuurstof in de afgesloten kuil is opgebruikt voor de zogenaamde aerobe fermentatie. 'Er is in de kuilen met gasvorming nog veel restsuiker aanwezig voor de anaerobe fermentatie. Daarbij wordt melkzuur gevormd wat de kuil stabiel maakt en slechte bacteriën uitschakelt. Hierbij ontstaat ook CO2-gas. Dit proces stopt als de kuil stabiel is', legt hij uit. Dat gasvorming dit jaar veel meer voorkomt dan in andere jaren heeft volgens Niehof waarschijnlijk te maken met de hoge suikergehaltes van het ingekuilde gras. Daarbij ziet hij ook dat gasvorming vaker voorkomt in kuilen waarbij een inkuilmiddel is gebruikt, omdat dit middel de fermentatie versnelt.

Levensgevaarlijk bij inademen

Veehouders die gasvorming in hun kuilen zien, mogen er volgens Niehof op rekenen dat dit gas binnen een of twee weken vanzelf weer is verdwenen. 'Het wordt gewoon opgenomen door de kuil', legt hij uit. Veehouders die bang zijn dat het kuilplastic gaat scheuren door extreme gasontwikkeling, kunnen overwegen een buis onder de kuil te steken om het gas weg te laten lopen. 'Maar', benadrukt Niehof. 'Wees hier heel voorzichtig mee. Dit gasmengsel kan bepaalde nitreuze dampen bevatten die levensgevaarlijk zijn bij inademen.'