Gras

Systeem voor draadloos weiden in 2025 op de markt

Pieptonen houden koeien zonder draad binnen een perceel
Pieptonen houden koeien zonder draad binnen een perceel

Het bedrijf Collie komt in 2025 in Nederland op de markt met een systeem voor virtueel afrasteren.

De techniek is afgelopen twee jaar in de praktijk getest en dit jaar zullen nog eens vijf veehouders met het systeem gaan werken om de laatste kinderziektes eruit te halen.

Pieptonen en vibraties

De basis voor draadloos weiden is een transponder, die met een band op de nek van het rund rust. Deze transponder is uitgerust met gps. Daarnaast kan de transponder pieptonen en vibraties overbrengen. Via een app op zijn telefoon kan de veehouder denkbeeldige draadjes zetten om een perceel af te bakenen. 

Als de dieren in het weiland over het virtuele draadje gaan, krijgen ze een zachte pieptoon te horen. Deze pieptoon wordt luider naarmate een dier langer over de virtuele afrastering komt. Als het doorloopt, krijgt ze uiteindelijk een lichte schok. ‘Runderen leren heel snel dat de pieptoon een waarschuwing is en dat houdt ze binnen het virtuele perceel’, aldus de ontwikkelaar. 

Een veehouder kan vanaf zijn telefoon een perceel afbakenen
Een veehouder kan vanaf zijn telefoon een perceel afbakenen

Koeien drijven vanaf de keukentafel

De vibratiefunctie wordt gebruikt om dieren te verweiden. Hiervoor moeten de dieren getraind worden door ze iedere keer dat ze worden opgehaald de vibratie te laten voelen en te belonen, bijvoorbeeld met lekker voer of een verse weide. Een veehouder kan het systeem op afstand aansturen. Alles is, bij wijze van spreken, te regelen vanaf de keukentafel.

Een transponder communiceert via pieptonen en vibraties met de koe
Een transponder communiceert via pieptonen en vibraties met de koe

In 2025 te huur of te koop

Het systeem van virtueel afrasteren komt in 2025 op de markt. Het kan worden gehuurd voor een bedrag van 100 euro per dier per jaar. Kopen kost 400 euro per koe met een service-abonnement van 50 euro per koe per jaar. 

Achtergrondartikel in VeeteeltVlees

Een achtergrondartikel over virtueel afrasteren is te lezen in het maartnummer van VeeteeltVlees, dat eind deze week verschijnt. In dit verhaal vertelt vleesveehouder Albert Hassink over zijn plannen om het systeem in te zetten bij het weiden van ossen in natuurgebieden. De ontwikkelaars van Collie maakten ook een video over hun systeem bij melkveehouder Gerard Mul. Deze video is hier onder te bekijken.