Gras

Te laat voor mais; veel vraag naar Italiaans raaigras

Mais die nu nog gezaaid moet worden, wordt mogelijk niet meer op tijd rijp
Mais die nu nog gezaaid moet worden, wordt mogelijk niet meer op tijd rijp

Melkveehouders die nog altijd geen mais hebben kunnen zaaien vanwege de overvloedige regenval, zoeken massaal informatie over alternatieve teelten. 

Dat merkt Tom Niehof, productmanager ruwvoer bij Barenbrug. ‘Het dreigt te laat te worden om nog mais te zaaien die deze herfst volledig rijp wordt', aldus Niehof. ‘Veehouders vragen daarom massaal informatie aan over het inzaaien van Italiaans raaigras. Dat gras staat bekend als een snelgroeiend, smakelijk gewas. Wie dat deze weken nog inzaait, kan het gras onder goede omstandigheden nog drie keer maaien.’ 

Extra plaatsingsruimte bij grasteelt

Niehof adviseert wel om een mengsel met eenjarig klaver te zaaien. ‘Daardoor krijgt het gewas een extra “boost” in de groei. Ook zorgt het ervoor dat je niet alleen energie in de vorm van suikers teelt, maar juist ook nog extra eiwit.’ Het voordeel van nu nog (eenjarig) gras zaaien is bovendien dat er later in het seizoen drijfmest op gereden kan worden. ‘Daarvoor moet de teelt wel administratief worden gewijzigd, maar dat geeft vervolgens wel bemestingsruimte. Dat kan op sommige bedrijven een extra motivatie zijn om extra gras te telen’, zegt Niehof. Meezaaien van klaver zorgt bovendien voor een snellere dekkingsgraad. ‘Het onkruid groeit momenteel ook erg hard en daarom is het zaak zo snel mogelijk een dichte grasmat te krijgen.’

Bedrijven die mais akkerbouwmatig telen, zouden volgens Niehof ook kunnen kiezen voor rietzwenkgrassen in combinatie met klavers. ‘Rietzwenkgrassen zijn slecht tot matige waardplanten voor aaltjes. Bovendien komt zo’n noodgedwongen teelt van gras in aanmerking als rustgewas. Ook dat kan een voordeel zijn’, besluit Niehof.