Huisvesting

Adema wil kalveren maximaal tot 7 dagen individueel huisvesten

Adema stelt voor om kalveren van zeven dagen en ouder niet meer individueel te huisvesten
Adema stelt voor om kalveren van zeven dagen en ouder niet meer individueel te huisvesten

Vanaf 2026 mogen veehouders kalveren van zeven dagen en ouder niet meer individueel huisvesten. Dat is een van de voorstellen die demissionair minister Piet Adema doet in een Kamerbrief over het onderwerp dierwaardige veehouderij. 

De minister maakt in zijn brief onderscheid tussen maatregelen die op korte termijn mogelijk zijn en maatregelen die meer tijd vergen. Een van voorstellen voor vervolgstappen is dat kalveren per 2030 langer op een melkveebedrijf blijven. De aanvoerleeftijd op vleeskalverbedrijven gaat naar minimaal 28 dagen. Ook moet er per 2026 in nieuw te bouwen stallen minimaal 11 vierkante meter per koe beschikbaar zijn, net als minimaal 1 lig- en vreetplaats per koe. Daarnaast komt er per 2030 tot 2035 een verbod op het houden van koeien in een grupstal. 

Kalf bij de koe en einde onthoornen

Op de lange termijn zijn er volgens Adema nog meer maatregelen nodig zodat dieren in hun gedragsbehoeften kunnen voorzien. Zo schetst de minister in de Kamerbrief een toekomstbeeld voor de melkveehouderij in 2040 waarin kalveren bij de koe worden gehouden en niet meer individueel worden gehuisvest en onthoornen niet meer plaatsvindt. ‘Dit vraagt een grote aanpassing van de houderijsystemen en van de markt en moet daarom op een zorgvuldige manier gebeuren, tegelijkertijd is dit een goed haalbaar streven voor 2040. Er zijn veehouders die al goed op weg zijn, maar het moet en kan beter.’

Tweede Kamer in gesprek

Maandag 4 maart gaat de Tweede Kamer in gesprek over de aanpak dierwaardige veehouderij. De aanleiding voor de Kamerbrief van Adema is het in 2021 door de Tweede Kamer aangenomen amendement dat huisvesting dieren niet mag belemmeren om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Dat amendement treedt dit jaar op 1 juli in werking, maar geeft niet aan waar veehouderijen aan moeten voldoen. Een poging om tot een convenant dierwaardige veehouderij te komen, met onder meer inbreng van sectorpartijen en Dierenbescherming, mislukte afgelopen jaar. 

Bekijk hier het document met voorstellen voor een dierwaardige melkveehouderij.