Huisvesting

Drijfmest koelen verlaagt methaanemissie

De ideale externe mestopslag is licht van kleur en staat in de schaduw
De ideale externe mestopslag is licht van kleur en staat in de schaduw

De vorming van methaan uit drijfmest is afhankelijk van de temperatuur. Van dit principe kan gebruik worden gemaakt om de methaanemissie uit drijfmest te verlagen.

Dit stellen de projectbegeleiders van het Netwerk Praktijkbedrijven.

Onder 8 graden geen methaan

Mest koelen remt de groei van bacteriën die de organische stof in mest afbreken en vermindert daarmee de vorming van methaan. Als de temperatuur van mest daalt tot onder de 8 graden, is er vrijwel geen methaanvorming meer. Koelen zorgt ook voor minder ammoniakuitstoot. De temperatuur in de mestkelder hangt af van de staltemperatuur, maar ook van de grondwaterstand. Bij een hoge grondwaterstand komt de temperatuur van de mest dichtbij de temperatuur van het grondwater.

Licht van kleur en in de schaduw

Mest koelen kan onder andere door de mest over te pompen van de (relatief warme) stal naar een opslag buiten de stal. Uit metingen blijkt dat mest in een opslag buiten de stal gemiddeld enkele graden koeler is dan mest in een kelder onder de stal. De ideale externe mestopslag is licht van kleur, zodat deze zonlicht reflecteert, en staat in de schaduw. Drijfmest zo snel mogelijk uit de stal halen en overbrengen naar een externe opslag verlaagt ook de emissie van ammoniak.

Koelen als de zon schijnt

Mest koelen kan ook met een koelinstallatie. Er zijn systemen op de markt die mest langs een warmtewisselaar pompen en zo de warmte overdragen. Ook bestaan er koeldeksystemen met drijvende koelelementen in de mestkelder. Een koelinstallatie vraagt elektriciteit en levert warmte op. Door deze elektriciteit op te wekken met zonnepanelen en de koeling te laten werken als de zon schijnt, kunnen de kosten worden verlaagd. De warmte uit mest kan nuttig worden ingezet, bijvoorbeeld voor verwarming van het woonhuis of reinigingswater.

Opwarmen voor methaanproductie

Overigens kan de methaanproductie ook gestimuleerd worden door mest op te warmen. Van dit principe wordt gebruik gemaakt bij de vergisting van mest om methaan te produceren en af te vangen.