Huisvesting

EFSA publiceert advies over stallen en dierwelzijn

potstal
Met adviezen van EFSA zal de basis gelegd zijn voor de herziening van de EU-regelgeving omtrent het houden van dieren

Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat aanbinden van koeien nadelig is voor het dierwelzijn. Permanent huisvesten van koeien op grupstallen zou in de Europese Unie dan ook vermeden moeten worden.

Dit staat in een adviesrapport van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) aan de Europese Commissie. De adviezen van EFSA vormen de basis voor de herziening van de regelgeving in de Europese Unie.

Krappe afmetingen risico

De mate waarin koeien hinder ondervinden van het aangebonden staan is onder andere afhankelijk van de lengte van de aanbindperiode en de manier van aanbinden. Ook te krappe afmetingen van de stal en een te hard ligbed worden door EFSA als dierwelzijnsrisico’s voor huisvesting op grupstallen benoemd. Overigens gelden deze laatste twee welzijnsrisico’s volgens het panel van internationale dierwelzijnsspecialisten ook voor ligboxenstallen. Daarnaast wijzen ze op de risico’s van overbezetting en gladde vloeren. Voor potstallen en vrijloopstallen zien de deskundigen vooral risico’s op het gebied van hygiëne.

Weidegang gunstig voor dierwelzijn

EFSA wijst in het adviesrapport ook op het belang van buitenuitloop of weidegang voor het dierwelzijn. Daarbij zouden koeien wel over schaduwplekken moeten beschikken voor hete dagen.

Het advies van de EFSA vormt de basis voor een herziening van de dierwelzijnswetgeving in de Europese Unie. Een eerste wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie wordt in de tweede helft van dit jaar verwacht.

Het volledige (Engelstalige) adviesrapport is te downloaden van de website van de EFSA