Maatschappij

Aantal land- en tuinbouwbedrijven met korteketenactiviteiten neemt toe

hoevewinkel
Aantal land -en tuinbouwbedrijven met korteketenactiviteiten neemt toe

Het aantal Vlaamse land-en tuinbouwbedrijven dat een of meerdere korte ketenactiviteiten uitoefent is tussen 2016 en 2020 met 80 procent toegenomen. Dat meldt het Departement Landbouw en Visserij.

Ten opzicht van de 2.403 korte ketenbedrijven in 2016, telde het Vlaamse Gewest er 4.321 in 2020. Het aandeel  korteketenbedrijven in de melkveesector bedraagt 21 procent. In de vleesveesector is dat 15 procent. Voor alle vleesvee -en melkveebedrijven samen bedraagt dat aandeel 18 procent.

Vooral verkoop en verbreding op de hoeve

Van alle korteketenbedrijven beoefende 94 procent een vorm van hoeveverkoop, wat deze tak het populairst maakt. Daarnaast verkocht 6 procent landbouwproducten rechtstreeks op de markt en had 4 procent een pakkettensysteem.

Ook verbreding is bij deze bedrijven populairder dan bij bedrijven zonder korteketentak. In 2022 baatte 10 procent van de land- en tuinbouwbedrijven met korteketenactiviteit een zorg- en educatieve boerderij uit. Bij bedrijven zonder was dit slechts 2 procent. Ook toerismeactiviteit lag bij hoeveverkoopbedrijven met 13 procent hoger dan bij de voor bedrijven zonder korte keten (3 procent).