Maatschappij

ACM: Boeren hebben veel ruimte voor ‘groene prijsafspraken’

Volgens de ACM is er binnen de wetgeving veel ruimte voor het maken van prijsafspraken die zijn gericht op verbetering van het verdienvermogen van boeren
Volgens de ACM is er binnen de wetgeving veel ruimte voor het maken van prijsafspraken die zijn gericht op verbetering van het verdienvermogen van boeren

Boeren maken nog veel te weinig gebruik van ruimte in de wetgeving voor het maken van onderlinge ‘groene prijsafspraken’.

Deze uitspraak deed Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), vorige week op een symposium waarover het Financieel Dagblad schrijft.

Binnen nieuwe wetgeving meer mogelijk

De uitspraak is opmerkelijk. De ACM is juist opgericht om te voorkomen dat concurrerende bedrijven onderlinge prijsafspraken maken, waardoor de consument wordt benadeeld (kartelvorming). In het verleden trad de toezichthouder ook een aantal keer hard op tegen initiatieven vanuit de agrarische sector. Maar volgens Snoep is er dankzij vernieuwde Europese wetgeving veel mogelijk mits prijsverhogende afspraken een maatschappelijk doel dienen, bijvoorbeeld het milieu-, natuur- , of diervriendelijker maken van de voedselproductie of het verbeteren van het verdienvermogen van boeren.

Niet bang voor Brussel

Snoep moedigde boeren, voedingsbedrijven en maatschappelijke organisaties aan om de ruimte om afspraken binnen de keten te maken te benutten. De ACM biedt volgens hem begeleiding aan mensen met plannen om groene prijsafspraken te maken die aan de regels voldoen. Bang voor Brussel hoeven plannenmakers volgens de ACM-bestuursvoorzitter niet te zijn. ‘Als wij het goed vinden, vindt de Europese Commissie het ook goed’, aldus Snoep.