Maatschappij

Belgische veehouder blikt negatiever terug, maar kijkt positief vooruit

Door de stijgende opbrengstprijzen als gevolg van een krimpende rundveestapel en rundvleesproductie en dalende kosten neemt het rendement voor vleesveehouders toe
Door stijgende opbrengstprijzen als gevolg van een krimpende rundveestapel en rundvleesproductie in combinatie met dalende kosten neemt het rendement voor vleesveehouders toe

Belgische vleesveehouders kijken negatiever terug op hun bedrijfssituatie in het afgelopen halfjaar dan verwacht. De komende zes maanden zien ze daarentegen wel positief in. 

Dat blijkt uit de landbouwconjunctuurindex van het Vlaams Departement Landbouw & Visserij. De conjunctuurindex daalt licht van 87 naar 84. De index gaat van alle vleesveehouders heel negatief (0) tot alle melkveehouders heel positief (200). De conjunctuurindex over het afgelopen half jaar zakt van 87 naar 69, maar de index voor het komende halfjaar stijgt van 88 naar 98. 

Goede vooruitzichten

Dat Belgische vleesveehouders positiever naar de komende zes maanden kijken, komt voornamelijk voort uit een hoger rendement. Door de stijgende opbrengstprijzen als gevolg van een krimpende rundveestapel en rundvleesproductie in combinatie met dalende kosten neemt het rendement voor vleesveehouders toe.

Stabiele productie en prijs verwacht

Het merendeel, 67 procent, van de Belgische vleesveehouders verwacht in het komende halfjaar een stabiele productie en 24 procent een lichte daling. Voor de prijs voor vleesvee in de komende zes maanden verwacht 48 procent van de vleesveehouders in België dat deze stabiel blijft. Zo'n 34 procent voorziet een kleine toename, terwijl 9 procent juist denkt dat de prijs hard daalt.