Maatschappij

Calciumcyaanamide stopt methaanvorming in mestopslag

Door de toevoeging van calciumcyaanamide aan drijfmest werd de productie van methaan vrijwel volledig stilgelegd en daalde de uitstoot met 99 procent
Door de toevoeging van calciumcyaanamide aan drijfmest werd de productie van methaan vrijwel volledig stilgelegd en daalde de uitstoot met 99 procent

Onderzoekers van de universiteit van het Duitse Bonn hebben een methode ontdekt waarmee de productie van methaan in de opslag van rundveedrijfmest eenvoudig en goedkoop met 99 procent kan worden teruggebracht.

De onderzoekers beramen de kosten voor hun oplossing op 0,3 tot 0,5 cent per kg melk.

Al na drie kwartier effect

In een laboratoriumproef voegden de onderzoekers aan rundveedrijfmest de stof calciumcyaanamide toe. Deze verbinding tussen stikstof en calcium staat bekend onder de naam kalkstikstof en wordt al meer dan 100 jaar in de landbouw gebruikt als meststof. Door de toevoeging van calciumcyaanamide stopte de vorming van methaan al na drie kwartier bijna volledig. Na een half jaar eindigde het experiment, maar lag de methaanproductie nog steeds nagenoeg stil. De uitstoot van methaan daalde dan ook met 99 procent.

Afbraak organisch materiaal doorbroken

Tijdens de opslag van mest ontstaat methaan, doordat bacteriën en schimmels organisch materiaal afbreken. Uit analyses van de behandelde mest bleek dat calciumcyaanamide deze omzettingen doorbreekt. Hoe dit precies werkt weten de onderzoekers nog niet. Een bijkomend voordeel van het toevoegen van kalkstikstof is dat de mest wordt verrijkt met stikstof. Ook ontstaat er op de behandelde mest geen drijflaag, wat mixen overbodig maakt en wordt de vorming van schuim voorkomen.

Wellicht ook minder ammoniak

De onderzoekers hebben aanwijzingen dat hun methode op lange termijn ook de vorming van ammoniak beperkt, omdat de pH van de behandelde mest daalt, maar ze weten dit nog niet zeker. Toepassing in de praktijk is voorlopig niet aan de orde. In Duitsland is de toevoeging van calciumcyaanamide namelijk wettelijk nog niet toegestaan.

De Duitse onderzoekers publiceerden hun bevindingen in een (Engelstalig) artikel in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Waste Management’. Klik hier om dit artikel te downloaden.