Maatschappij

Dierproductarm Planetry Health Diet onder vuur

menu
Bij de uitwerking van het Planetry Health Diet werd de nadruk vooral gelegd op vlees- en zuivelvervangers en de negatieve effecten van dierlijke voeding

De commissie van het EAT-Lancet rapport, dat een duurzaam dieet promoot onder de naam Planetry Health Diet, kreeg kritiek van wetenschappers omwille van hun negatieve houding tegenover de veehouderij.

Voor het EAT-Lancet rapport kwamen 37 wetenschappers tot een gezond en duurzaam menu dat goed zou zijn voor de menselijke gezondheid en planeet, het Planetry Health Diet genoemd. Meer dan duizend wetenschappers uiten via de Dublin Declaration echter hun kritiek op het Planetry Health Diet en pleiten voor een gedegen wetenschappelijke onderbouwing van de veehouderijsystemen en voedingsconcepten. Ook lieten ze hun stem in Brussel horen.

Sterk bewerkt Planet Health Diet

Bij de uitwerking van het dieet werd er namelijk nauw samengewerkt met multinationals en dierenrechtenactivisten. Hierdoor werd volgens de Brusselse hoogleraar Frédéric Leroy de nadruk vooral gelegd op vlees-en zuivelvervangers en de negatieve effecten van dierlijke voeding, wat leidde tot een sterk bewerkt Planetry Health Diet. Ook de gezondheidsrisico's die samen gaan met een sterk verminderde consumptie van dierlijke producten komt volgens hem niet genoeg naar voren. Dat vertelde hij in een interview met Nederland Vleesland. 'Het EAT-Lancet-rapport is een van de meest invloedrijke elementen in het debat over veeteelt’, zei Leroy die ook één van de initiatiefnemers van de Verklaring van Dublin is.

Afrikaanse landen afhankelijk van veeteelt

Volgens de ontevreden wetenschapers werd bij dit menu de gezondheidsaspecten en het leveren van essentiële voedingsstoffen van dierlijke producten ondergewaardeerd. Ook bepaalde Afrikaanse landen, waar de dagelijkse afhankelijkheid van veeteelt zeer tastbaar is, reageerden met kritiek. Leroy: ‘Het belang van veeteelt in de wereldvoedselvoorziening is ondergesneeuwd en wordt overheerst door de Westerse blik van de commissieleden. Het sociale belang en het bieden van essentiële nutriënten werd onvoldoende op waarde geschat.’

Afwachten

‘Dierlijke productiesystemen moeten worden aangepast aan actuele en toekomstige uitdagingen’, zei Leroy over de Declaration. ‘Het is cruciaal dat dat gebeurt volgens solide wetenschappelijke inzichten en niet op basis van versimpelde en reductionistische  benaderingen.’ Hij vraagt zich af hoe de discussies in de commissie van het EAT-Lancet-rapport nu zullen verlopen. Volgens hem is het afwachten of het rapport daadwerkelijk meer nuance zal bieden voor de regionale verschillen in de wereld en de gezondheidsproblemen van sterk bewerkt voedsel.  

Fréderic Leroy op twitter: Alles wat je moet weten over het Planetary Health Diet