Maatschappij

Europese broeikasgasuitstoot van vleesproductie daalt tegen 2033

vlees
Volgens het OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033 rapport zal de wereldwijde rundvleesconsumptie met 11 procent stijgen tegen 2033

Europa stoot naar verwachting in 2033 zes procent minder broeikasgassen afkomstig van vleesproductie uit. De vlees-gerelateerde broeikasgasuitstoot uit de meeste andere delen van de wereld neemt daarentegen toe. 

Dat zegt het OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033 rapport dat trends over tien jaar in de landbouwsector voorspelt.

In 2033 vijftien procent meer broeikasgassen uit vleesproductie in Afrika

De broeikasgastuitstoot in Europa zal naar verwachting afnemen door nationale initiatieven voor koolstofarme emissies, een hogere vleesproductie per dier door een hogere productiviteit en de verschuiving naar pluimveeproductie.

In Noord-Amerika, Latijns Amerika, Azië en Afrika neemt de broeikasgasuitstoot afkomstig van vleesproductie juist toe. In Afrika is deze stijging met 15 procent tegen 2033 het grootst. 

Vleesproductie stijgt wereldwijd met 1,1 procent

Tegen 2033 groeit de wereldwijde vleesproductie met 1,1 procent. Dat gebeurt onder andere met twee biljoen extra runderen wereldwijd. Maar de grootste oorzaak voor deze stijging zijn de hogere karkasgewichten per dier. Deze hogere karkasgewichten komen door een continue verbetering in genetica en management. 

Landen die vandaag de dag enorm groeien op het vlak van technologie en efficiëntie in de landbouw zijn China en India. India verbetert volgens het rapport tevens haar infrastructuur voor de vleesindustrie en voor de op export gerichte vleesverwerkingsfabrieken. Op de internationale markt is er veel vraag naar Indiaas buffelvlees. Ook de toenemende slachtcapaciteit en winstgevendheid van Australië leidt tot een hogere rundvleesproductie richting 2033. 

Rundvleesconsumptie neemt wereldwijd toe, maar neemt af in Europa

In het rapport staat dat de wereldwijde rundvleesconsumptie met 11 procent zal stijgen tegen 2033. Ook de consumptie van kippenvlees, varkensvlees en schapenvlees zal toenemen. De wereldwijde groei in vleesconsumptie zal naar verwachting voor bijna 80 procent afkomstig zijn uit middeninkomenslanden, zoals Vietnam, Brazilië en China. Door het steeds hogere inkomen zal de bevolking van deze landen meer vlees gaan eten. Ook groeit de bevolking in deze landen snel. De vleesconsumptie in hoge-inkomenslanden, die nu 32 procent van de totale vleesconsumptie vertegenwoordigd voor 16 procent van de bevolking, zal stagneren.

In de Europese Unie verwacht men een daling in de rundvlees-, varkensvlees- en schapenvleesconsumptie. Europese consumenten krijgen meer aandacht voor klimaat, dierwelzijn en gezondheid en vervangen naar verwachting deze vleessoorten met pluimveevlees.