Maatschappij

Franse rekenkamer adviseert inkrimping van de veestapel

De hoeveelheid koolstof die wordt vastgelegd door graslanden waar runderen grazen, compenseert niet de emissies van de veehouderij
De hoeveelheid koolstof die wordt vastgelegd door graslanden waar runderen grazen, compenseert niet de emissies van de veehouderij

Om de Franse klimaatdoelstellingen te halen moet het aantal koeien in Frankrijk omlaag. Dat adviseert de Franse rekenkamer aan de Franse overheid in een rapport dat afgelopen maandag 22 mei werd gepubliceerd.

In Frankrijk lopen zo’n 17 miljoen runderen rond, die volgens de Franse rekenkamer voor 11,8 procent van de Franse broeikasgasuitstoot zorgen. Met een aandeel van 45 procent van de totale Franse methaanemissie, is de rundveehouderij de grootste uitstoter van methaan in Frankrijk.

Uit balans

De relatie tussen het aantal koeien en de broeikasgasuitstoot is volgens de Franse rekenkamer ongunstig voor het klimaat. Ze stellen dat de hoeveelheid koolstof die wordt vastgelegd door graslanden waar runderen grazen, niet de emissies van de veehouderij compenseert.

Strategie noodzakelijk

Volgens de Franse rekenkamer is een strategie nodig om de veestapel te verkleinen. De Franse veestapel nam de afgelopen 6 jaar al met 10 procent af. De verwachting is dat deze verder zal afnemen tot 13,5 miljoen runderen in 2050, maar dit wordt volgens de rekenkamer nergens goed vastgelegd. De Franse rekenkamer beveelt de Franse overheid dan ook aan om een strategie te bepalen om de veestapel te verkleinen. 

Daarnaast adviseert de rekenkamer de Franse overheid om ondersteuning te geven aan veehouders die het moeilijk hebben, zodat oriëntatie op andere productiesystemen of een ander beroep mogelijk worden.

Stoppen niet nodig 

Dat rundveehouders moeten stoppen met hun bedrijf, lijkt Arnaud Rousseau, voorzitter van de Franse landbouwvakbond FNSEA, niet nodig. Dat liet hij weten aan het Franse persbureau AFP. Door vergrijzing neemt het aantal rundveehouders en runderen vanzelf af. Ook ziet hij innovatie, zoals additieven die de methaanproductie verlagen, als oplossing voor het verminderen van broeikasgassen.