Maatschappij

Meer stalbranden, maar minder dierlijke slachtoffers

brand
Twee branden ontstonden door broei, zes door werkzaamheden, drie door werktuigen, drie door elektra en één door een haard of kachel

In 2023 waren er 22 stalbranden in de rundveehouderij. Daarbij kwamen 175 runderen om het leven. Dat is bijna de helft minder slachtoffers dan in 2022, toen het aantal dierlijke slachtoffers nog lag op 328 runderen bij 21 branden.

Dat blijkt uit de Risicomonitor Stalbranden van Verbond van Verzekeraars. 

Brand vaak ontstaan door menselijk handelen

Zes branden ontstonden door werkzaamheden, drie door werktuigen, drie door elektra, twee door broei en één door een haard of kachel. Bij zeven branden bleef de oorzaak onbekend. Menselijk handelen blijkt dus een grote veroorzaker van stalbrand in de rundveehouderij te zijn. 

Opnieuw meeste stalbranden in de rundveehouderij

In totaal waren er vorig jaar 43 stalbranden in de veehouderij. Opnieuw heeft de rundveehouderij met 22 branden het grootste aandeel. De varkenshouderij volgde met zeven branden, de paardenhouderij met zes en pluimvee met drie. Schapen- en geitenstallen telden beide twee branden. Van één brand is onbekend om welke diersoort het ging. 

Hoewel de meeste branden ontstonden in de rundveehouderij, lag het aantal dierlijke slachtoffers flink lager dan in de varkens-, pluimvee- en geitenhouderij. Dat komt door de lagere hoeveelheid dieren in de stal en de betere evacuatiemogelijkheden dan in de andere sectoren.

Samenwerken om branden en dierlijke slachtoffers te voorkomen

In Nederland hebben de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV), LTO Nederland, Brandweer Nederland, Verbond van Verzekeraars, Dierenbescherming en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de handen ineengeslagen om het aantal stalbranden en slachtoffers te verminderen met het Actieplan Brandveilige Veestallen.

‘Verzekeraars geven persoonlijke adviezen en stellen preventieve voorwaarden om veehouders te helpen bij het brandveiliger maken van hun bedrijf voor de aanwezige dieren en mensen’, vertelde beleidsadviseur Tuğçe Serinkan van het Verbond van Verzekeraars in een uitgebreid artikel over stalbranden in het februarinummer van Veeteelt en VeeteeltVlees. ‘We werken onder andere samen met Brandweer Nederland en Stichting Salvage en voeren geregeld overleg met ministeries en andere betrokken partijen. Daarbij betrekken we ook de agrarische sector’, vervolgde ze.

Dierkenmerken als basis

Demissionair landbouwminister Adema gaf in een Kamerbrief op 25 januari 2024 aan dat het belang van dieren eigenstandig en volwaardig meegenomen moet worden in het denken over brandveiligheid en de wet- en regelgeving. Zo ligt er onder andere een advies klaar voor een denkkader, ‘Basis voor brandveiligheid’, voor het bedrijfsmatig houden van dieren, waarin dierkenmerken worden opgenomen. ‘Het beperken van dierlijke slachtoffers moet meegewogen worden als brandveiligheidsdoel bij alle nieuw te bouwen of te verbouwen stallen’, schreef de landbouwminister.

Adviezen om stalbrand te voorkomen

Een uitgebreid artikel over stalbranden en adviezen om stalbranden te voorkomen, is te lezen in het februarinummer van Veeteelt en VeeteeltVlees.