Maatschappij

‘Natuurinclusief boeren vergroot risico op zoönoses’

Door de focus op natuurinclusieve landbouw zet Nederland de deur open voor een herintroductie van bepaalde ziekten
Door de focus op natuurinclusieve landbouw zet Nederland de deur open voor een herintroductie van bepaalde ziekten

Door natuurinclusieve landbouw zullen ziekten die nu niet of nauwelijks voorkomen in de moderne veehouderij weer terugkeren.

‘Wat velen zich niet realiseren, is dat natuurinclusief betekent dat het ook pathogeeninclusief is. Wanneer het contact tussen wilde en gehouden dieren weer makkelijker wordt, houden we een ziekte als tbc niet buiten de deur’, waarschuwde onderzoeker onderzoeker Ad Koets van Wageningen Bioveterinary Research tijdens een congres in Berlijn waarover de universiteit bericht op haar website. 

Weinig nodig voor herintroductie

In Nederland zijn dankzij veel aandacht voor diergezondheid verschillende ziekten uitgebannen, stelt Koets. ‘Maar veel van de ziekteverwekkers bevinden zich nog altijd in Europa en er is weinig nodig voor een herintroductie. Veel van de ziekten die potentieel via wilde dieren kunnen worden geherintroduceerd in gehouden dieren zijn bovendien zoönotisch.’

Niet van ene op andere dag veranderen

De onderzoeker is niet tegen natuurinclusieve landbouw, maar is wel van mening dat het huidige systeem niet van de ene op de andere dag kan worden veranderd. ‘Een nieuw landbouw- of dierhouderijsysteem inrichten vraagt tijd. De koe van vandaag, is mogelijk niet geschikt voor het landbouwsysteem van morgen.’

Afweersysteem jonge dieren trainen

Koets pleit ervoor om dieren weerbaarder te maken en jonge dieren de mogelijkheid te geven hun afweersysteem goed te trainen. ‘Die aanpak leidt er echter ook toe, dat we anders moeten aankijken tegen ziekte bij jonge dieren in een veestapel. Bepaalde symptomen die we nu als ongewenst beschouwen, zijn nodig voor de training en opbouw van een robuust immuunsysteem.’

Ook is volgens Koets veel aandacht voor monitoring nodig – ook internationaal en in wilde populaties - om zicht te houden op ziekteverwekkers.