Maatschappij

Nederland sinds begin vorige eeuw 2,3°C opgewarmd

droog gras
Rond het jaar 2000 was Nederland al 1,5 graad opgewarmd ten opzichte van het begin van de vorige eeuw

Sinds begin vorige eeuw is Nederland 2,3°C opgewarmd. Dat is ongeveer twee keer zoveel als de wereldwijde opwarming van 1,2°C.

Dat beschrijft het KNMI in de ‘De staat van ons klimaat’, dat een overzicht geeft van ‘extreem’ weer in 2022.

Nederland in 2000 al +1,5°C

In het Klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat de mondiale opwarming beperkt moet blijven tot ruim onder de 2°C (met een duidelijk zicht op 1,5°C) ten opzichte van de periode voor de opkomst van de industrie. Voor het noordelijk halfrond is de opwarming van 1,5°C al in 2020 bereikt. Voor Nederland gebeurde dat al rond het jaar 2000, zo blijkt uit de cijfers van het KNMI. Bij de huidige trends bereikt de mondiale opwarming de 1,5°C rond 2033.

15 procent meer zonnestraling

Het jaar 2022 was volgens de metingen van het KNMI in Nederland het jaar met de meeste zonnestraling sinds het begin van de metingen van zonnestraling in 1965. Gemiddeld over het land was de zonnestraling 15 procent meer dan normaal. Sinds de jaren negentig neemt de jaarlijkse hoeveelheid zonnestraling toe met ruim 3 procent per 10 jaar. Dat komt vooral doordat er vaker hogedrukgebieden zijn in de lente en zomer, waardoor er minder bewolking is.

40 procent minder neerslag

Met de toename van zonnestraling groeit ook de kans op droogte. In de zomer van 2022 was de hoeveelheid neerslag landelijke gemiddeld 40 procent minder dan normaal. Samen met de sterke verdamping door de grote hoeveelheid zonnestraling, leidde de geringe neerslag tot een groot neerslagtekort in het zomerhalfjaar.