Maatschappij

Steun voor boerenprotesten groeit

Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen om stikstof maar zij vinden steeds vaker dat de rekening voor het probleem eenzijdig bij boeren wordt gelegd
Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen om stikstof maar zij vinden steeds vaker dat de rekening voor het probleem eenzijdig bij boeren wordt gelegd

De steun van Nederlanders voor boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het Kabinet groeit.

Dit blijkt uit een representatie onderzoek van I&O Research onder 2188 volwassen Nederlanders in opdracht van het dagblad Trouw. Ongeveer 45 procent van de Nederlanders geeft nu aan volledig achter de boerenprotesten tegen de stikstofmaatregelen te staan. In oktober 2021 was dat nog 38 procent.

Meer sympathie bij ‘links’

Het percentage dat het oneens is met de stelling ‘ik sta volledig achter de boerenprotesten’ daalde van 32 naar 26. Opvallend is dat ook onder kiezers van linkse partijen de steun toeneemt. Zo stijgt het percentage GroenLinks kiezers dat de sympathie heeft voor de demonstraties van 11 naar 14. Onder stemmers op de Partij voor de Dieren stijgt de steun van 9 naar 19 procent. Tegelijkertijd neemt de sympathie onder VVD-stemmers juist af van 41 naar 33. Hoger opgeleide Nederlanders hebben duidelijk minder waardering voor de demonstraties dan lager opgeleiden.

Zorg om stikstof blijft

Het percentage Nederlanders dat zich ‘veel’ of ‘enige’ zorgen maakt over de uitstoot van stikstof en de impact op het milieu daalde sinds oktober van 67 naar 59. ‘Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich wel degelijk nog zorgen om stikstof maar zij vinden vaker dat de rekening te eenzijdig bij de boeren wordt gelegd’, verklaart onderzoeker Asher van der Schelde in een toelichting in Trouw.

Kwart achter kabinetsplan

Ruim 40 procent van de respondenten is het oneens met de stelling ‘Het kabinet moet het nieuwe stikstofplan zo snel mogelijk uitvoeren en niet meer aanpassen.’ Slechts een kwart van de kiezers is van mening dat het plan zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd. Nog eens 34 procent staat hier neutraal tegenover of weet het niet.