Maatschappij

Uitnodiging voor stikstofgesprek ‘zonder taboes’

Vandaag verstuurde Johan Remkes tientallen agrarische partijen een uitnodiging tot gesprek over de voorgenomen stikstofmaatregelen. LTO en Agractie reageren beide nog terughoudend: eerst meer inhoudelijke informatie nodig voor er een gesprek plaatsvindt.

Tijdens het gesprek tussen de agrarische sector en het kabinet wil Remkes ingaan op de voorgenomen plannen, maar hij wil ook praten over hoe het wederzijds vertrouwen weer hersteld kan worden. Volgens Remkes, zo geeft hij aan in zijn uitnodiging, is de dynamiek rondom de voorgenomen stikstofmaatregelen geëscaleerd. Het is daarom tijd voor een ‘open gesprek, waarin er geen taboes zijn’.

Het is maar de vraag of het aanstellen van Remkes als gespreksleider nieuwe protesten kan voorkomen (foto: Fleur Maartje Bakker)
Het is maar de vraag of het aanstellen van Remkes als gespreksleider nieuwe protesten kan voorkomen (foto: Fleur Maartje Bakker)

Verloop van stikstofdossier

De agenda van het gesprek bevat drie punten: het verloop van het stikstofdossier en de communicatie door de betrokkenen, de voornemens van het kabinet zoals verwoord in de kamerbrieven en tot slot de behoeften en verwachtingen over het verdere verloop van dit dossier. Ook is er ruimte voor andere aangedragen agendapunten, geeft Remkes aan.

Taboe-vrij gesprek

LTO reageert op de uitnodiging en is positief over de uitspraak van Remkes dat hij voor een onafhankelijk en gesprek zonder taboes gaat. Toch is de organisatie nog niet tevreden over de herhaaldelijke onwilligheid van het kabinet om het over het tijdspad, de doelen en de middelen van het huidige stikstofplan te hebben. Een gesprek is volgens LTO alleen zinvol als ook het kabinet zonder taboe het gesprek wil aangaan.

In beraad over deelname

Agractie heeft naar aanleiding van de uitnodiging aangegeven in beraad te gaan of een gesprek zinvol is. Wat de organisatie betreft moet het gesprek gaan over haalbare stikstofdoelen met draagvlak en de spoedige legalisatie van PAS-melders. Daar is nu nog veel onduidelijk over, wat maakte dat Agractie een brief stuurde naar het ministerie van LNV en Remkes met een lijst aan vragen over de onder meer de kritische depositie waarde (KDW) en versnellingsvoorstellen van het legaliseren van PAS-melders.

Naar verluid zijn tientallen organisaties aangeschreven, waaronder belangenbehartigers, veevoerbedrijven en banken.