Maatschappij

Vlaamse veevoedersector aan de slag met methaan

krachtvoer
Bierdraf en koolzaadvet worden vanaf 2024 geschrapt als methaanreducerende voederadditieven

Vanaf 1 januari 2024 zijn leden van de Belgian Food Associaton (BFA) verplicht om één goedgekeurde voedermaatregel uit het convenant etherische emissies toe te passen bij het door hen geproduceerde voedermiddel.  

Met de maatregel wil de BFA, die 93 procent van de Belgische diervoederproductie vertegenwoordigt, actief aan de slag met het verlagen van methaanuitstoot bij rundvee.

Voorbeelden van maatregelen om methaan bij rundvee te verlagen zijn het toevoegen van 3-NOP in het rantsoen, het voeren van nitraat, het voeren van nitraat in combinatie met geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad of met koolzaadvet of tot slot het voeren van geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad.

Voor vleesvee kan enkel nitraat ingezet worden. Om de kostprijsverhogende effecten te reduceren kunnen via ecoregelingen vergoedingen worden aangevraagd.

Populair bierdraf geschrapt al methaanreducerende maatregel

Anders dan in 2023 is er voor koolzaadvet geen subsidie meer, tenzij dit in combinatie met nitraat wordt toegepast. Ook de inzet van bierdraf wordt vanaf 2024 geschrapt als methaanreducerende maatregel. Dat is jammer, want juist deze maatregel was populair. ‘Landbouwers gebruiken op zich al veel bierdraf, waardoor die veel werd ingezet als methaanreducerende maatregel’, vertelt Bart Merckaert, persverantwoordelijke bij het Vlaams departement Landbouw en visserij. ‘Maar het onderzoek naar methaanreducerende voedermiddelen staat nog in de kinderschoenen. Nog steeds buigt er zich een wetenschappelijk comité over het methaanreducerend potentieel van verschillende voedermiddelen. Als dat onderzoek aantoont dat bierdraf minder methaan reduceert dan gedacht, dan wordt het eruit gehaald.’ 

Nieuwe inzichten van het wetenschappelijk comité hebben er dus voor gezorgd dat de lijst met voederadditieven in 2024 wat is bijgeschaafd. Daartegenover staat wel dat de subsidiebedragen van de voedermaatregelen verhoogd worden.

Methaanuitstoot collectief reduceren

Door de afspraken die per 1 januari 2024 ingaan, wil de organisatie die de belangen behartigt van de Belgische diervoederproducenten de methaanuitstoot collectief reduceren. De organisatie ondertekende samen met een tiental ketenpartners uit de Vlaamse landbouw, zuivel- en vleesindustrie het Convenant Enterische Emissies. In dit convenant staat dat de methaanuitstoot ten opzichte van 2016 met 26 procent verminderd moet zijn in 2030.