Maatschappij

Waterstofproductie op boerenerf lijkt op termijn kansrijk

Duurzaam opgewekte stroom wordt efficiënt op het eigen erf benut, waardoor het elektriciteitsnet wordt ontlast
Duurzaam opgewekte stroom wordt efficiënt op het eigen erf benut, waardoor het elektriciteitsnet wordt ontlast

Het produceren van waterstof op het boerenerf biedt op termijn kansen. Dat blijkt uit het project GrowthH2Green.

Elf melkveehouders uit het Zuid-Hollandse Hazerswoude-Rijndijk deden mee aan het project dat door LTO Noord werd begeleid. In het project, dat een initiatief was van melkveebedrijf De Beukenhof, werd onderzocht wat de haalbaarheid van waterstofproductie op gebieds- en op bedrijfsschaal is op basis van simulatieberekeningen.

Productie op gebiedsschaal rendabel

Uit de resultaten van het project komt naar voren dat waterstofproductie op gebiedsschaal rendabeler is dan op bedrijfsschaal, onder meer door efficiëntie en schaalvergroting. De waterstofproductie resulteert in de meest voordelige situatie in een kostprijs van 8,66 euro per kg op gebiedsschaal ten opzichte van een kostprijs van 14,50 euro per kg bij een waterstofproductie op bedrijfsschaal.

Met de verkoop van waterstof kan de kostprijs van 8,66 euro per kg worden gedekt. Een kostprijs van 14,50 euro per kg is momenteel niet rendabel, maar kan dit wel worden. ‘De productie van waterstof voor verkoop wordt steeds interessanter, want de prijs van groene waterstof stijgt mee met de stijgende energieprijzen’, stelt Rients Hijma, projectleider duurzame energie bij LTO Noord. Hij licht daarnaast toe dat deze berekeningen gelden voor het projectgebied en niet een-op-een overgenomen kunnen worden voor andere regio’s.

Toepasbaarheid blijft achter

De productie van waterstof op gebiedsschaal is echter nu nog niet mogelijk door een beperkende capaciteit van het elektriciteitsnet. In de toekomst komt er mogelijk wel ruimte op het net, waardoor de productie van waterstof op gebiedsschaal wel gerealiseerd kan worden.

Ontlasting van elektriciteitsnet

De capaciteit van het elektriciteitsnet is, vooral op zonnige en winderige dagen, niet groot genoeg om de toelevering van groene stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen en boerderijwindmolens aan te kunnen. Hierdoor kan overbelasting ontstaan. Boeren moeten op zulke momenten hun zonnepanelen of windmolen uitzetten om het net te ontlasten.

Om niet meer afhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet, kan groene stroom op het eigen erf worden opgeslagen in waterstof. Met behulp van een elektrolyser op het erf wordt de stroom gebruikt om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan vervolgens verkocht worden of gebruikt worden als vervanger van fossiele grondstoffen. Duurzaam opgewekte stroom wordt hierdoor dus zo efficiënt mogelijk gebruikt.