Markt vee

Nederlandse rundvleesproductie stijgt ondanks dalende Europese trend

vlees
Deze Nederlandse productiestijging is toe te schrijven aan het aantal gestegen koeienslachtingen met 10 procent

De Nederlandse rundvleesproductie steeg in de eerste vijf maanden van 2023 met 3 procent, terwijl de Europese productie in diezelfde periode daalde met 5 procent.

Dat blijkt uit een rapport van Rabobank over de mondiale rundvleesmarkt voor het derde kwartaal van 2023.

Deze Nederlandse productiestijging is toe te schrijven aan het aantal gestegen koeienslachtingen met 10 procent. De afnemende winstgevendheid zou daarbij een rol kunnen hebben gespeeld volgens Rabobank. ‘Desalniettemin willen veehouders hun veestapel op peil houden door de onzekerheid rond milieuvergunningen en opkoopprogramma’s’, zegt Rabobank.

Grootste Europese daler is Italië

Volgens het rapport is Italië de grootste Europese daler in rundvleesproductie met min 25 procent, gevolgd door Spanje met 7 procent, Ierland met 5 procent, Frankrijk met 3 procent en Polen met 3 procent.

Turkije belangrijkste exportbestemming

De  rundvleesexport daalde in diezelfde periode met 15 procent. Volgens Rabobank is er sinds maart 2023 wel sprake van een heropleving van een Europese rundvleesexport naar Turkije. Dat is het gevolg van een besluit van de Turkse regering om de import van 85.000 ton rundvlees in 2023 toe te staan om de hoge rundvleesprijzen als gevolg van de lage veevoorraden tegen te gaan. De rundvleesexport van Europa en het Verenigd Koninkrijk naar Turkije bedroeg in de periode tussen januari en mei 2023 in totaal 11.000 ton, tegenover 500 ton in 2022. Hierdoor is Turkije de belangrijkste rundvlees Europese exportbestemming.