Markt

Ecoregeling koolstofgehalte verhogen: administratie vraagt om foto’s te nemen

stalmest
Voldoende stalmest uitrijden in het kader van een ecoregeling moet aangetoond worden via foto's

Landbouwers die in het kader van een ecoregeling subsidie willen aanvragen voor het verhogen van het koolstofgehalte via stalmest, moeten foto’s voorzien als bewijs van het uitvoeren van deze maatregel. Hierop wijst de Vlaamse landbouwadministratie.

Het departement roept geïnteresseerde veehouders op om een of meerdere foto’s te nemen van de stalmest die op het perceel werd opgebracht. Dit kan door een foto te nemen op het moment dat de stalmest wordt uitgespreid, op het veld ligt of ondergewerkt wordt.

Geen close-up

De foto moet duidelijk aantonen dat er stalmest werd opgebracht. Belangrijk is dat men ervoor zorgt dat de medewerkers van het departement aan de hand van de foto het perceel kunnen identificeren.

Er wordt aangeraden geen close-upfoto te nemen, maar er moet ook niet te ver worden uitgezoomd om er zeker van te zijn dat de stalmest nog steeds zichtbaar is op de foto. De recent voorgestelde LV-AgriLens-app is hiervoor een handige en meest aangewezen tool. Met de app is er ook zekerheid over het tijdstip en de locatie van de foto.

Foto’s koppelen

Na het indienen van de verzamelaanvraag zal het departement zogenaamde taken uitsturen via de LV-AgriLens-app naar landbouwers met een aanvraag voor deze maatregel. De landbouwer kan elke taak eenvoudig beantwoorden door de foto’s uit de fotogalerij toe te voegen en door te sturen.

Op het tabblad Foto’s in de LV-Agrilens-app kan de landbouwer zijn/haar eigen fotogalerij aanmaken. Deze foto’s hoeven dan niet nog naar het departement worden gestuurd.

Ecoregeling aanvragen via verzamelaanvraag

In 2023 kunnen landbouwers als ecoregeling een subsidie aanvragen voor het verhogen van het koolstofgehalte op bouwlandpercelen door het aanbrengen van producten met een hoog koolstofgehalte, waaronder stalmest.

Het subsidiebedrag kan toegekend worden op een perceel bouwland als aangetoond kan worden dat minstens 10 ton stalmest per hectare werd opgebracht. Het departement vraagt  landbouwers om foto’s te nemen als bewijs dat de stalmest werd opgebracht en dit op te slaan in de LV-AgriLens-app.