Sitemenu

zondag 19 september 2021
content-main-left

Nieuwsberichten over Gras- en maisteelt

16-09-2021
Verschillende sectorpartijen hebben bij het ministerie van LNV een aanvraag ingediend om uitstel van de datum voor verplichte inzaai van een vanggewas na snijmais.
08-09-2021
De zomerkuilen van 2021 bevatten volgens de analyses van Eurofins Agro gemiddeld slechts 141 gram ruw eiwit per kg droge stof. Dat is ruim 20 gram minder dan vorig jaar en veruit het laagste eiwitniveau van de afgelopen vijf jaar.
07-09-2021
De komende drie jaar worden in Drenthe en Gelderland proeven gedaan met verschillende vormen van innovatieve maisteelt.
02-09-2021
Nederlands minister Carola Schouten heeft diverse verzoeken voor verlenging van de uitrijperiode van mest afgewezen.
27-08-2021
Het LCV-project waarbij in gans Vlaanderen wekelijks de afrijping van de mais wordt opgevolgd, is deze week opnieuw opgestart. Op niet minder dan 16 locaties zullen door 11 partners maismonsters genomen worden om het gehalte aan droge stof te meten.  
26-08-2021
Eurofins Agro heeft samen met Agrifirm vuistregels opgesteld om de berekende vem-waarde van kruidenrijk gras te corrigeren.
25-08-2021
Door het groeizame seizoen heeft grasland dit jaar veel natrium en kali onttrokken aan de bodem. Op plaatsen waar veel regen is gevallen, kan bovendien een deel van de mineralen zijn uitgespoeld.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right