Sitemenu

zondag 13 juni 2021
content-main-left

Nieuwsberichten over Politiek

20-05-2021
‘Introduceer een ‘Agri-autoriteit’, een krachtig samenwerkingsverband tussen agrarisch bedrijfsleven en overheid om het maatschappelijk draagvlak en verdienvermogen voor de sector te versterken.’
14-05-2021
Om een Nederlands scenario te vermijden in het stikstofdossier, vaardigde Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir op 2 mei een ministeriële instructie uit als tussentijds stikstofkader in afwachting van een definitieve regeling. De nieuwe mestregels zijn echter niet wettelijk. 
11-05-2021
Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits en het Departement Landbouw en Visserij willen iedereen meer toegang geven tot cijfers over de Vlaamse land- en tuinbouw. Daartoe is een nieuwe cijferwebsite ontwikkeld. 
03-05-2021
In afwachting van een definitieve stikstofregeling (PAS - Programmatorische Aanpak Stikstof) later dit jaar, heeft de Vlaamse regering een akkoord gevonden voor een ministeriële instructie die de stikstofuitstoot vanuit de landbouw en de industrie op de natuur regelt.
30-04-2021
De Europese Commissie heeft op verzoek van de Raad een studie over nieuwe genomische technieken (NGT's) gepubliceerd. 
22-04-2021
De Europese Unie heeft bepaald welke economische activiteiten ‘groen’ zijn en in aanmerking komen voor miljarden euro’s subsidies en leningen. Landbouw is (voorlopig) nog niet benoemd. 
01-04-2021
‘Maak een plan voor een nationaal akkoord met daarin een integrale langetermijnvisie en wettelijk vastgelegde doelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, lucht (stikstof), bodemgezondheid, water en landschap.’
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right