Sitemenu

maandag 30 maart 2020
content-main-left

Economie

Nieuws

Het Belgische ketenoverleg is er niet in geslaagd om een standpunt in te nemen over de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken.

De omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken is nog niet klip en klaar

Nieuws

Afgelopen winter heeft de vakgroep Vleesveehouderij van boerenbelangenbehartiger LTO drie ledenbijeenkomsten georganiseerd. Bevraging van de aanwezigen wijst uit dat de huidige graasdierpremie om meerdere redenen niet passend is voor de sector.

De LTO-vakgroep Vleesveehouderij is een lobby gestart om in het nieuwe GLB een vorm van zoogkoeienpremie terug te laten komen

Nieuws

Het groeiend aantal besmettingen met het coronavirus raakt ook de Nederlandse kalversector, vooral in de foodservice.

De afzet naar Italië van blank kalfsvlees lijdt onder de corona-epidemie

Nieuws

Het bestuur van de Nederlandse boerenorganisatie Farmers Defence Force ontwikkelt op dit moment samen met supermarkten het keurmerk Farmer Friendly.

Het supermarktkeurmerk Farmer Friendly moet bijdragen aan een eerlijke prijs voor de boer

Nieuws

Nederlands landbouwminister Carola Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer het kleuren van afgekeurde karkassen te overwegen.

Door het kleuren van afgekeurde karkassen wordt vermeden dat het vlees in de voedselketen terechtkomt

Nieuws

De prijzen van dikbilstieren en -koeien blijven relatief stabiel, maar op een te laag niveau. Dit heeft zijn weerslag in een aanhoudende ondermaatse rendabiliteit op de meeste vleesveebedrijven.

De vleesveebarometer is in het vierde kwartaal van 2019 licht gestegen tot 90% ten opzichte van de referentieperiode (bron: Boerenbond)

Nieuws

Boerenbond en overkoepelende uitgiftemaatschappij VIA hebben een akkoord getekend om logistieke obstakels weg te werken om het betalen met maaltijd- en ecocheques op de hoeve mogelijk te maken.

Boerenbond heeft een kaderafspraak om het gebruik van maaltijd- en ecocheques voor de aankoop van voedsel op de hoeves mogelijk te maken

Nieuws

Het federaal voedselagentschap FAVV heeft de veemarkt te Ciney drie maanden tijd gegeven om zich in orde te stellen met de wetgeving. Lukt dat niet, dan dreigt  sluiting.

Op de veemarkt te Ciney worden op vrijdag wekelijks zo’n 3000 runderen verhandeld

Nieuws

De Nederlandse biologische landbouw heeft het afgelopen jaar weer een stapje vooruit gezet. 

Nederland blijft biologisch achterlopen in de Europese Unie

Nieuws

Wallonië kant zich tegen het handelsakkoord dat de Europese Unie en de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) willen afsluiten. Dat bericht VILT.

Voor Wallonië is het neen aan de Mercosur-deal
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right