Sitemenu

vrijdag 19 augustus 2022
content-main-left

Economie

Nieuws

In Vlaanderen steeg de gemiddelde grondprijs met +1,5% ten opzichte van het jaargemiddelde van 2021. Een minder sterke stijging dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit de Landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

De stijging van de grondprijs in België gaat minder sterk

Nieuws

Volgens de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO), is in de periode 2019-2021 807 miljard euro aan steun uitgekeerd aan de landbouwsectoren van 54 landen. 

Tweederde van de overheidssteun naar OESO-landen is gegaan naar de Verenigde Staten en EU-landen

Nieuws

De gemiddelde prijs voor landbouwgrond in Nederland is in het tweede kwartaal van 2022 gedaald naar 69.000 euro per ha. Dit blijkt uit de kwartaalcijfers van het Kadaster en Wageningen Economic Research.

Een hectare grasland was in het tweede kwartaal gemiddeld 63.600 euro waard

Nieuws

Het budget voor de landelijke opkoopregeling fors is te laag. Tot die conclusie komt DLV Advies. De organisatie schat in dat er circa 1000 boeren zich aan willen melden voor de regeling die vermoedelijk dit najaar wordt opengesteld.

Bedrijven met oudere stallen in de buurt van Natura 2000-gebieden hebben de meeste kans om aan de uitkoopregeling mee te doen

Nieuws

Het aantal stoppers in Nederland was in negen jaar tijd niet zo hoog als in het eerste kwartaal dit jaar, zo meldt ABN Amro. Het aantal opheffingen neemt volgens de bank toe als gevolg van vergrijzing, gebrek aan opvolging en door stoppersregelingen.

Mede door de hogere veevoerkosten verwacht ABN Amro dat er dit jaar naar verhouding iets meer faillissementen zullen vallen in de agrarische sector

Nieuws

Het aantal Vlaamse zoogkoeien is in het jaar 2021 licht gedaald, tegelijkertijd groeide de Vlaamse melkveestapel nog licht.

Het aantal Vlaamse zoogkoeien nam in 2021 af met ruim 2000 stuks

Nieuws

Dat de Eerste Kamer CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada, heeft aangenomen is volgens LTO goed nieuws voor boeren en tuinders.

Canadees vlees wordt onder lagere standaarden voor dierwelzijn geproduceerd dan Nederlands vlees

Nieuws

De landbouwsector hoeft veel minder stikstofreductie te realiseren als Nederland de klimaatafspraken nakomt. Dat schrijft het NRC Handelsblad vandaag op basis van nog niet gepubliceerde berekeningen van het ministerie van Financiën.

Meer opwekking van energie van natuurlijke bronnen is een onderdeel van de klimaatafspraken

Nieuws

Minister Staghouwer heeft nog geen uitsluitsel over derogatie en verwacht deze ook niet meer te krijgen voor aanvang van het zomerreces. 

Geen verlening van derogatie betekent een maximale stikstofgebruiksnorm voor dierlijke meststoffen van 170 kilogram per hectare

Nieuws

Vorig jaar steeg het aantal bio-landbouwers in Vlaanderen met 5%, het areaal met 8%. Iets meer dan 6000 runderen maken deel uit van een biologische bedrijfsvoering. Dit alles blijkt uit het bio-rapport 2021 van het Vlaamse departement Landbouw en Visserij.

Vlaanderen telde in 2021 in totaal 6.221 runderen in de biologische keten
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right