Sitemenu

zaterdag 16 januari 2021
content-main-left

Gezondheid

Nieuws

De Vlaamse diergezondheidsorganisatie DGZ en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent zijn een project gestart dat is gericht op de ontwikkeling en introductie van hulpmiddelen om longontsteking bij individuele kalveren op te sporen en gericht te behandelen.

Volgens de onderzoekers is een koppelbehandeling tegen longontsteking in veel gevallen niet nodig

Nieuws

In het afgelopen kwartaal zijn er via Veekijker van GD (N) opvallend veel meldingen binnengekomen van kalveren met aangeboren afwijkingen. Meerdere dierenartspraktijken meldden in totaal 25 kalveren.

Er kwamen het laatste kwartaal meer meldingen van kalveren met afwijkingen binnen bij GD (foto Kolkman)

Nieuws

Op 18 december is rundertuberculose vastgesteld bij een dier van een melkveebedrijf uit Luik. Het is het eerste geval van runder-tbc in België sinds twee jaar.

Op alle dieren van het herkomstbedrijf is een tuberculinetest ingezet

Nieuws

Het percentage niet-melkleverende bedrijven in Nederland dat vrij of onverdacht is voor bvd en ibr, is in het derde kwartaal van 2020 duidelijk gestegen.

Het aantal Nederlandse, niet-melkleverende bedrijven met een vrije of onverdachte status voor bvd en ibr stijgt naar respectievelijk 22 en 25%

Nieuws

DGZ meldt dat er met de ingang van de nieuwe Europese diergezondheidswet ‘Animal Health Law’ (AHL) wijzigingen komen per 21 april 2021 voor de aanpak van IBR in België.

IBR-vrije bedrijven mogen op termijn niet meer vaccineren voor IBR

Nieuws

De voorwaarden voor het gebruik van de zogenaamde kritische antibiotica in de diergeneeskunde zijn sinds 9 december 2020 weer van kracht. 

In 2024 moet er ten opzichte van 2011, 65% minder antibiotica worden gebruikt in de diergeneeskunde. Anno 2020 is 40,3 % reductie gerealiseerd.

Nieuws

De Statiegeldalliantie heeft een nieuwe campagne voorgesteld met de naam ‘Yes We Can!’. Daarmee pleit de alliantie waaronder ook verschillende Belgische en Nederlandse gemeenten voor een urgente invoering van statiegeld. Ook landbouworganisaties ABS en LTO maken deel uit van de alliantie.

Nieuws

Het departement Landbouw en Visserij, het Praktijkcentrum Rundvee en het Rundveeloket organiseren gedurende drie donderdagavonden een webinar over hittestress bij vleesvee.

Voor vleesveehouders worden drie webinars georganiseerd omtrent hittestress

Nieuws

IJzer geeft water een slechte smaak waardoor koeien minder water drinken met als gevolg een wat lagere productie en negatieve effecten op de diergezondheid.

Water mag maximum 0,2 milligram ijzer per liter bevatten

Nieuws

Naar schatting driekwart van de rundveebedrijven in Nederland heeft recent of minder recent te maken gehad met een besmetting met mycoplasma bovis (M. bovis).

Bedrijven met een ‘open’ bedrijfsvoering bleken vaker seropositief voor mycoplasma bovis dan kleinere en gesloten bedrijven.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right