Sitemenu

zondag 13 juni 2021
content-main-left

Gezondheid

Nieuws

Het aantal kalveren dat als bvd-drager geboren wordt is in Vlaanderen de afgelopen jaren flink afgenomen. Het daalde in zes jaar tijd van 6 op de 1.000 naar 1 op de 10.000. Dat meldt DGZ.

Nieuws

In een nieuwsbrief informeert het Belgische voedselagentschap FAVV dat het vanaf 1 juni niet meer verplicht zal zijn om dieren die ingevoerd worden uit een risicogebied voor het blauwtongvirus type 8 (BT8), te laten onderzoeken op een eventuele besmetting. 

Er is voortaan vrij verkeer mogelijk naar België (import) uit lidstaten die louter besmet zijn met BTV8.

Nieuws

Neosporose was in 2020 de belangrijkste oorzaak voor verwerpen bij rundvee in Vlaanderen. Bijna 14 procent van de bloedmonsters van verwerpers testte positief op neospora.

DGZ onderzocht in 2020 bijna 4000 verwerpingen

Nieuws

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) lanceert in nauwe samenwerking met haar Waalse tegenhanger ARSIA, de FarmFit app. Met de applicatie kunnen dierenartsen en veehouders werken aan een gezonder en fitter veebedrijf. 

Met FarmFit werken dierenarts en veehouder samen aan een gezonder en fitter bedrijf (© DGZ)

Nieuws

Een goed biestmanagement is belangrijk om een goede start te geven aan pasgeboren kalveren. Biestvervangers zijn geen goed alternatief voor echte biest.

Bij onvoldoende volume biestmelk is het aanleggen van een biestbank in de diepvries van koeien die wel voldoende biest produceren, een goed alternatief.

Nieuws

Volgens Ria Derks, portefeuillehouder diergezondheid binnen de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland, is op dit moment nog niet bekend wanneer de bestrijding van ibr wettelijk verplicht w

Als het aan LTO Melkveehouderij ligt, moeten alle deelsectoren, ook vleeskalverbedrijven en roodvleesbedrijven, na de invoering van de AMvB verplicht gaan enten tegen ibr.

Nieuws

Het weideseizoen komt stilaan op gang, wat bepaalde risico’s inhoudt voor besmetting van het vee. DGZ geeft tips om insleep van ziektes te voorkomen.

Vaccineer de dieren voor IBR, zeker bij risico-weiden, ook bij een I3 statuut.

Nieuws

Na 12 jaren bij DGZ Vlaanderen de directierol te hebben vervuld, is ir. Denis Volckaert begin april met pensioen gegaan. Hij wordt opgevolgd door professor Benedikt Sas. 

Benedikt Sas is deels werkzaam als professor aan de faculteit biowetenschappen van UGent

Nieuws

Van alle meldingen die het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren kreeg in 2020, had 61 procent betrekking op rundvee. 

Zo’n 46 procent van de meldingen aan het Nederlandse Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren werd gedaan door burgers

Nieuws

Vaccinatie is de enige manier om runderen tegen de gevolgen van het blauwtongvirus te beschermen. Bij rundvee circuleert in België serotype 8 sinds twee jaar.  

Het is nu tijd om te vaccineren tegen blauwtong serotype 4 en 8
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right