Sitemenu

zaterdag 13 augustus 2022
content-main-left

Gezondheid

Nieuws

Bio-ingenieurs van de KU Leuven hebben een nieuwe antibacteriële strategie ontwikkeld die bacteriën verzwakt door hun samenwerking te verhinderen en die bovendien niet gepaard gaat met resistentie. 

Zonder hun beschermende slijmlaag kunnen de bacteriën makkelijker gedood worden door antibiotica, ontsmettingsmiddelen of het immuunsysteem

Nieuws

De Veekijker van de Nederlandse Gezondheidsdienst Dieren (GD) is het afgelopen kwartaal negen keer gebeld over kalveren met een verhoogde bloedingsneiging.

Opnieuw bloederkalveren gezien in België en Nederland

Nieuws

Maar liefst 39 veehouders hebben zich ingeschreven voor de Bioveiligheid Award 2020 van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Zes melkvee- en zes vleesveebedrijven haalden de preselectie. Drie vleesveebedrijven werden door de jury finaal genomineerd.

Drie vleesveebedrijven behoren tot de zes genomineerden

Nieuws

Begin deze maand werd een tiende haard van blauwtong type 8 ontdekt, in het Luikse dorpje Awans, dicht tegen de provincie Luxemburg. 

Vaccinatie blijft aanbevolen. Er zijn ondertussen 4 vaccins beschikbaar, waaronder een vaccin tegen zowel BT type 8 als type 4.

Nieuws

Op 2 december 2019 stond de ibr-barometer op 91,2 procent vrije bedrijven maar eind dit jaar kan 95 procent van de Vlaamse bedrijven een I3/I4-statuut behalen. 

Menging van ibr-dragers en ibr-vrije dieren tijdens het transport ligt aan de basis van een hoog aantal gedetecteerde ibr-dragers afgelopen jaar

Nieuws

Besnoitiose is een snel oprukkende runderaandoening onder voornamelijk vleesvee. Maar de wetgever heeft nog steeds geen wettelijk kader gemaakt om de ziekte in te dijken. Voor de reeds noodlijdende vleesveesector zou geen wettelijk kader wel eens kopje onder kunnen betekenen. 

De sclerodermiefase bij een door besnoitiose aangetast rund

Nieuws

Het Europese Geneesmiddelenagentschap publiceerde onlangs het negende rapport met de cijfers van het antibioticagebruik in 31 landen in 2017. Dat meldt Boerenbond.

België zit nog steeds in de top 10 van de landen met het hoogste antibioticagebruik

Nieuws

Tijdens het weideseizoen komen runderen in contact met allerlei  parasieten, zowel uitwendige als inwendige parasieten. Het opstallen is hét moment bij uitstek om de dieren op beide te controleren. Een van de vaakst voorkomende uitwendige parasieten is de schurftmijt.

Door een huidafkrabsel te nemen kan de bedrijfsdierenarts achterhalen om welk soort schurftmijt het gaat en zo de gepaste behandeling voorstellen

Nieuws

De biestverstrekking op de eerste levensdag, vooral in de eerste zes uur, is van groot belang voor het verkrijgen van een goede weerstand van het kalf. Maar dat wil niet zeggen dat het verstrekken van tweede- en derdedagsbiest niet belangrijk is.

Tweede- en derdedagsbiest bevat nog steeds meer voedingsstoffen en afweerstoffen dan koemelk of kunstmelk

Nieuws

Negentig procent van de Vlaamse veebedrijven is momenteel ibr-vrij. Aan het eind van het jaar denkt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) het percentage naar 95 procent te kunnen opkrikken.

DGZ verwacht in de loop van 2023 de ibr-vrije status te behalen
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right