Sitemenu

donderdag 30 juni 2022
content-main-left

Gezondheid

Nieuws

In opdracht van het federaal voedselagentschap FAVV verzorgt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) jaarlijks de praktische organisatie van de winterscreening in Vlaanderen.

Tijdens de winterscreening wordt gecontroleerd op blauwtong, brucellose leucose en tuberculose.

Nieuws

De verkoop van antibiotica voor dierlijk gebruik is in Europa de afgelopen tien jaar fors gedaald.

Nederland en Duitsland drongen in tien jaar tijd het antibioticagebruik het hardst terug met achtereenvolgens 65,6 en 60,4 procent

Nieuws

Tijdens het weideseizoen komen runderen in contact met allerlei - zowel uitwendige als inwendige - parasieten. Het opstallen is hét moment bij uitstek om het vee op beide te controleren. De belangrijkste uitwendige parasiet is de schurftmijt. 

Door een huidafkrabsel te nemen kan de bedrijfsdierenarts achterhalen om welk soort schurftmijt het gaat en zo de gepaste behandeling voorstellen (foto DGZ)

Nieuws

Tijdens het weideseizoen komen runderen in contact met allerlei - zowel uitwendige als inwendige - parasieten. De belangrijkste inwendige parasieten zijn maagdarmworm en leverbot. 

De leverbotcyclus met de tussengastheer (de leverbotslak), herwerkt uit Liver fluke – The facts, Animal Health Ireland

Nieuws

Bij steekproefbloedonderzoek door GD werden op 11 procent van de Nederlandse zoogkoe- en vleesveebedrijven antistoffen tegen salmonella aangetoond. 

Salmonella’s van runderen zijn ook besmettelijk voor de mens.

Nieuws

Op de goed bezochte demodag kalveropfok aan het ILVO, stelde CalfOTel de duokalverhut ‘CalfOTel XL-2 voor. ‘In duo opfokken is zowel goed voor de groei als de ontwikkeling,’ luidt het bij CalfOTel. 

De keuze voor in duo opfok moet overwogen gebeuren met in acht name van de infectiedruk op het bedrijf

Nieuws

Op een veebedrijf in Somerset is bij een drachtig  rund van zes en een half jaar oud BSE, beter bekend als ‘gekkekoeienziekte’, aangetroffen. Dit meldt de Britse gezondheidsautoriteit Animal and Plant Health Agency (Apha) en de wereld diergezondheidsorganisatie OIE. 

Nederland en België hebben officieel het statuut van "land met verwaarloosbaar risico" voor BSE

Nieuws

De voorbije dagen was er heel wat commotie ontstaan in veterinaire kringen over het voorstel van de Duitse Groenen in het Europees parlement om een aantal antibiotica (polymyxines, macroliden, fluoroquinolones en derde en vierde generatie cefalosporines) op de zwarte lijst te zetten voor dierlijke geneeskunde en uitsluitend voor de menselijke geneeskunde te reserveren.

Het Europees parlement heeft met een ruime meerderheid het antibioticaverbod weggestemd (foto VILT).

Nieuws

Longontsteking bij kalveren is een grote schadepost voor de vleesveehouderij, maar blijft tot nu toe vaak onopgemerkt.

Kalveren die longontsteking hebben gehad halen uiteindelijk een 8 tot 32 kilo lager karkasgewicht

Nieuws

Kalveren die worden blootgesteld aan hoge concentraties fijnstof lopen een verhoogd risico op longontsteking.

Fijnstof bevat ziektekiemen en heeft een negatieve invloed op het afweersysteem waardoor kalveren gemakkelijker longontsteking krijgen
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right