Sitemenu

maandag 6 juli 2020
content-main-left

Gezondheid

Nieuws

Op een bedrijf waar alle koeien nog niet eerder in aanraking zijn gekomen met het blauwtongvirus, kan een met blauwtong besmette koe gemiddeld 3,8 andere koeien besmetten. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Inge Santman aan de Universiteit Utrecht.

Een met blauwtong besmette koe kan gemiddeld 3,8 andere koeien besmetten

Nieuws

In 2010 is het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderijsector met 12 procent gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het is niet bekend hoeveel rundveehouders hebben bijgedragen aan de antibioticareductie

Nieuws

De tienduizendste rundveehouder heeft zich op 28 december jongstleden aangemeld om met Veeportaal aan de slag te gaan. 

Nieuws

Nederlands bvd-onderzoek via oorbiopten

11-01-2011  · 2 reacties

Nederlandse veehouders kunnen sinds 1 januari zelf een monster nemen van een kalf om vast te laten stellen of het bvd-drager is via de oormerk/oorbioptmethode. De methode wordt vanwege haar gebruiksvriendelijkheid en diervriendelijkheid reeds gebruikt bij de nationale verplichte aanpak van bvd in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Merken van kalveren en oorbiopt nemen voor bvd-onderzoek in één handeling met nieuw oormerk

Nieuws

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) heeft een aankoopprotocol uitgewerkt dat het onderzoek naar ziekten bij aankoop van runderen moet stimuleren. Vanaf 1 januari 2011 kan elke rundveehouder zich vrijwillig beroepen op het protocol.

Protocol DGZ moet 'aankoop' ziekten indijken

Nieuws

Het federaal Voedselagentschap FAVV heeft op een rundveebedrijf in de provincie Luik de besmettelijke runderziekte brucellose vastgesteld. Het laatste geval van brucellose dateerde van maart 2000. Dat meldt Vilt.

Het laatste geval van brucellose in België dateerde van maart 2000

Nieuws

Dierengezondheidszorg Vlaanderen deelt mee dat de noodzakelijke wetgeving klaar is om binnen enkele maanden neospora op te nemen in de lijst van koopvernietigende gebreken.

De verticale overdracht van moeder op kalf is de belangrijkste besmettingsroute van neospora

Nieuws

De Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierenhouderij in Nederland dringt erop aan dat dierenartsen en veehouders alle antibiotica die ze gebruiken, registreren in een centrale database. Eind dit jaar moet die database actief zijn.

Ook stuurgroep wil halvering van het antibioticagebruik in 2013

Nieuws

Website voor diagnose runderziekte

12-11-2010  · 1 reactie

De Nederlandse dierenartsenpraktijk ‘Van Stad tot Wad dierenartsen’ heeft een website gelanceerd die de veehouder helpt bij de juiste diagnose stellen en de juiste keuze maken bij de behandeling van zieke runderen.

Goede diagnose is belangrijk voor een juiste behandeling

Nieuws

De Europese Unie trekt volgend jaar 250 miljoen euro uit voor de strijd tegen dierziekten en een betere bescherming van dier- en volksgezondheid. Maar liefst 138 programma’s zullen financiële EU-steun ontvangen.

250 miljoen euro voor de strijd tegen dierziekten en een betere bescherming van dier- en volksgezondheid
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right