Sitemenu

donderdag 30 juni 2022
content-main-left

Gezondheid

Nieuws

Na 12 jaren bij DGZ Vlaanderen de directierol te hebben vervuld, is ir. Denis Volckaert begin april met pensioen gegaan. Hij wordt opgevolgd door professor Benedikt Sas. 

Benedikt Sas is deels werkzaam als professor aan de faculteit biowetenschappen van UGent

Nieuws

Van alle meldingen die het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren kreeg in 2020, had 61 procent betrekking op rundvee. 

Zo’n 46 procent van de meldingen aan het Nederlandse Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren werd gedaan door burgers

Nieuws

Vaccinatie is de enige manier om runderen tegen de gevolgen van het blauwtongvirus te beschermen. Bij rundvee circuleert in België serotype 8 sinds twee jaar.  

Het is nu tijd om te vaccineren tegen blauwtong serotype 4 en 8

Nieuws

Arsia, de Waalse diergezondheidsvereniging, waarschuwt de rundersector voor IBR. In februari is op 10 bedrijven een insleep van IBR vastgesteld na aankoop van runderen. 

Wettelijk is het verplicht om aangekochte dieren geïsoleerd te houden voor een minimum periode van 28 dagen

Nieuws

Vaccinatie kan heel goed helpen in de preventieve aanpak van longwormbesmettingen bij het jongvee, maar daarnaast is een weidebesmetting essentieel om weerstand op te bouwen.

Om langdurige weerstand op te bouwen is een gedoseerde weidebesmetting in alle gevallen echt nodig

Nieuws

De overgang van een winterrantsoen naar een rantsoen met meer (eiwitrijk en mals) vers gras heeft invloed op de verteringssnelheid in de pens. 

Zink, mangaan en biotine spelen een sleutelrol in een goede kwaliteit klauwen

Nieuws

Het aantal Nederlandse bedrijven met een (hoog)positieve uitslag op de aanwezigheid van antistoffen voor maagdarmwormen in tankmelk lag in 2020 iets hoger dan in 2019.

Vooral in het westelijk veenweidegebied komen vaker longbesmettingen voor

Nieuws

Negen jaar na de start van de algemene aanpak tegen IBR, staat Vlaanderen er bijzonder goed voor. In februari 2021 zijn naar schatting nog slechts 247 rundveebedrijven in Vlaanderen besmet (2,1%) en zijn er minder dan 10.000 IBR-dragerdieren in de veestapel aanwezig.

De figuur vergelijkt het percentage IBR-besmette bedrijven en het percentage IBR-dragerdieren van vandaag (9 jaar na de start van de gemeenschappelijke aanpak) met de situatie in 1997 (toen er nog geen sprake was van een programma) (© DGZ)

Nieuws

De psoroptesmijt is de schurftmijt die het meest voorkomt bij rundvee in België, en die vooral runderen van het Belgisch witblauwe ras aantast. Onderzoek van de faculteit diergeneeskunde van UGent toonde aan dat de resistentie van de psoroptesmijt tegenover ivermectines steeds vaker een probleem wordt. 

De runderen regelmatig scheren alsook droog en proper huisvesten is van cruciaal belang om schurftinfecties te vermijden

Nieuws

Op een melkveebedrijf in het Duitse Vreden, net over de grens bij Winterswijk, is ibr uitgebroken. Alle 130 dieren zijn preventief geruimd.

In Nederland is ruimen vanwege een ibr-uitbraak niet aan de orde
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right